search_api_autocomplete
91.

Welk diplomavereiste geldt voor de verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen?

De verantwoordelijken voor de distributie van de kredietgevers die de kredietbemiddelingsactiviteit uitoefenen, moeten aan dezelfde vereisten inzake beroepskennis, passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid voldoen als de verantwoordelijken voor de distributie van de bemiddelaars in hypothecair krediet. Die vereisten worden toegelicht in het stappenplan.