search_api_autocomplete
133.

Welke categorieën van kredietgever in consumentenkrediet naar Belgisch recht bestaan er ?

Er zijn zeven categorieën van kredietgevers in consumentenkrediet naar Belgisch recht. De eerste vier categorieën staan onder toezicht van de Nationale Bank van België.

Belgische kredietgevers
Type
a. Kredietinstellingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
b. Beleggingsondernemingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
c. Instellingen voor elektronisch geld Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
d. Betalingsinstellingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
e. Sociale kredietgevers (art. VII.3, §4, 2°) Sociale kredietgevers
f. Kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen (artikel VII.159, § 2/1)

Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB

Sociale kredietgevers

Andere kredietgevers

g. Andere kredietgevers Andere kredietgevers