search_api_autocomplete
132.

Welke categorieën van kredietgever in hypothecair krediet naar Belgisch recht bestaan er ?

Er zijn acht categorieën van kredietgevers in hypothecair krediet naar Belgisch recht. De eerste vier categorieën staan onder toezicht van de Nationale Bank van België.

Belgische kredietgevers Type
a. Kredietinstellingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
b. Verzekeringsondernemingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
c. Instellingen voor elektronisch geld Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
d. Betalingsinstellingen Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB
e. Sociale kredietgevers (art. VII.3, §4, 2°) Sociale kredietgevers
f. Kredietgevers die geen kredieten meer toestaan maar enkel bestaande kredieten beheren en afwikkelen (artikel VII.159, § 2/1)

Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB

Sociale kredietgevers

Andere kredietgevers

g. Overnemers van schuldvorderingen uit een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (artikel VII.159, § 3, tweede lid)

Kredietgevers onder prudentieel toezicht van de NBB

Andere kredietgevers (mobiliseringsinstellingen, alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s))

h. Andere kredietgevers Andere kredietgevers