search_api_autocomplete
270.

Welke categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bestaan er ?

Er zijn twee categorieën van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten in het Belgisch recht, namelijk makelaars en agenten:

  • Is een makelaar: de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die geen agent in bank- en beleggingsdiensten is, en die niet gebonden is in de keuze van een gereglementeerde onderneming ingevolge een vaste band met een of meer van deze ondernemingen. Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten is steeds een rechtspersoon;

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten slechts in één categorie kan worden ingeschreven. Dit belet de tussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te krijgen, bv. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als verzekeringstussenpersoon of als bemiddelaar in hypothecair krediet.