search_api_autocomplete
Home
91.

Welke diplomavereiste geldt voor de verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die de activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen?

De verantwoordelijken voor de distributie van de kredietgevers die activiteit van kredietbemiddeling uitoefenen, moeten beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs en het bewijs ervan ter beschikking houden van de FSMA.

Bepaalde personen kunnen genieten van een overgangsregime.