search_api_autocomplete
171.

Welke examens golden als voldoende bewijs van theoretische beroepskennis inzake kredietbemiddeling in het kader van overgangsregime?

In het kader van het overgangsregime (tot 30 april 2017) aanvaardde de FSMA de volgende examens als objectieve en meetbare examens volgend op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet, waarvan de inhoud minimaal beantwoordde aan de gestelde theoretische kennisvereisten:

Inhoud van het examen
Titel van het examen
Organisator van het examen
Hypothecair krediet en consumentenkrediet

De combinatie van de volgende 3 modules:

  • 'Basisbeginselen van bank- en financiewezen'
  • 'Compliance'
  • 'Kredietbemiddeling: hypothecair en consumentenkrediet'
Febelfin Academy, in het kader van de bankbemiddeling (Wet van 22 maart 2006)
Consumentenkrediet Gespecialiseerde module 'Consumentenkrediet' Febelfin Academy, op initiatief van BVK in samenwerking met Comeos

 

De kredietgevers, kredietbemiddelaars en centrale instellingen moeten deze examenattesten ter beschikking houden van de FSMA om de beroepskennis te bewijzen van de verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek die zich op het overgangsregime hebben beroepen.