search_api_autocomplete
Home
92.

Welke gegevens moet ik aan de FSMA bezorgen over de personen in contact met het publiek ("PCP")?

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.