search_api_autocomplete
92.

Welke gegevens moet ik aan de FSMA bezorgen over de personen in contact met het publiek ("PCP's")?

U moet de FSMA, langs elektronische weg, op de hoogte brengen van het aantal personen in contact met het publiek (inclusief de personen in contact met het publiek in opleiding) . Dit aantal is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de vereiste beroepskennis beschikken, maar hoeft dit niet bij het inschrijvingsdossier te voegen.