search_api_autocomplete
319.

Welke vereisten legt MIFID II op aan de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten?

De makelaars in bank- en beleggingsdiensten moeten voldoen aan alle voorwaarden die in de MIFID II-richtlijn zijn voorzien.

Deze nieuwe organisatorische en governanceverplichtingen voor de makelaars in bank-en beleggingsdiensten worden toegelicht in de Circulaire FSMA_2018_10.