search_api_autocomplete
307.

Welke zijn de takken leven in verzekeringen?

De takken “leven” zijn de volgende:

21

Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen;

22

Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23

Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

24

De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur);

25

Tontineverrichtingen

26

Kapitalisatieverrichtingen

27

Beheer van collectieve pensioenfondsen

28

De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances"

29

De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd