search_api_autocomplete
97.

Wie maakt deel uit van de "leiding van een kredietgever"?

De leiding van een kredietgever bestaat uit:

  • de leden van het wettelijk bestuursorgaan;
  • de personen belast met de effectieve leiding, waaronder, in voorkomend geval, de leden van het directiecomité.