search_api_autocomplete
67.

Wie moet zich inschrijven als kredietbemiddelaar?

Elke persoon die geen kredietgever is en die op zelfstandige basis beroepshalve tegen een vergoeding één van de volgende activiteiten uitoefent, moet zich inschrijven als kredietbemiddelaar:

  • a) kredietovereenkomsten voorstellen of aanbieden aan consumenten (d.w.z. natuurlijke personen die niet voor beroepsdoeleinden handelen);
  • b) consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van kredietovereenkomsten, zonder deze kredietovereenkomsten daadwerkelijk voor te stellen of aan te bieden;
  • c) namens een kredietgever kredietovereenkomsten sluiten met consumenten.

De vergoeding die de bemiddelaar ontvangt, kan verschillende vormen aannemen (geld, natura, een economisch voordeel...).

De inschrijvingsplicht geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen.

Ook wie al ingeschreven is als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten en / of als verzekeringstussenpersoon, moet, voor zover hij één of meer van de hier vermelde activiteiten uitoefent, een bijkomende inschrijving als kredietbemiddelaar aanvragen.

Een inschrijving als kredietbemiddelaar geldt hetzij voor hypothecair krediet, hetzij voor consumentenkrediet. Bemiddelaars die actief zijn in beide domeinen, moeten twee inschrijvingen aanvragen.