search_api_autocomplete

Uitbetaling van het aanvullend pensioen

On this page

Ik heb geld nodig; kan ik nu mijn aanvullend pensioen opnemen?

Het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
van de tweede pijler is bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen, waardoor uw aanvullend pensioen in principe pas kan worden uitbetaald op het ogenblik van uw pensionering. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen die u hier kan nalezen.

Meer info

Voor meer informatie over de impact van de huidige beurscrisis op uw aanvullende pensioenreserves verwijzen we naar volgende vraag 'Wat is de impact van de coronacrisis en de sterke daling van de beurzen op mijn aanvullend pensioen? Zullen mijn reserves dalen?'.

De financiële markten lijden onder de coronacrisis: moet ik mijn aanvullend pensioen opnemen als ik nu met pensioen ga of kan ik betere (beurs)tijden afwachten?

De uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
is gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen: wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat, wordt uw aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. U kan de uitbetaling niet uitstellen.