search_api_autocomplete

Uitbetaling van het aanvullend pensioen

On this page

Ik heb geld nodig; kan ik nu mijn aanvullend pensioen opnemen?

Het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
van de tweede pijler is bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen. Om deze reden kan uw aanvullend pensioen in principe pas worden uitbetaald op het ogenblik van uw pensionering.

Op deze regel bestaan de volgende uitzonderingen:

 • Als u voldoet aan de voorwaarden om met (vervroegd) wettelijk pensioen te gaan, maar u besluit om toch nog te blijven werken en het wettelijk pensioen nog niet op te nemen, dan kan u toch al uw aanvullend pensioen laten uitbetalen als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat.
   
 • Als u de pensioenleeftijd al dicht genaderd bent:
  • Bent u geboren vóór of in 1958, dan mag het aanvullend pensioen worden uitbetaald vanaf uw 60ste als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat.
  • Bent u geboren in 1959, dan mag het aanvullend pensioen worden uitbetaald vanaf uw 61ste als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat.
  • Bent u geboren in 1960, dan mag het aanvullend pensioen worden uitbetaald vanaf uw 62ste als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat.
  • Bent u geboren in 1961, dan mag het aanvullend pensioen worden uitbetaald vanaf uw 63ste als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat.
    
 • Als u geboren bent vóór 1961 en met economische moeilijkheden geconfronteerd wordt, mag u (onder bepaalde strikte voorwaarden) uw aanvullend pensioen opnemen vanaf 60 jaar. U moet over zeer geringe beroepsinkomsten beschikken, die bovendien gedaald zijn ten opzichte van het verleden. U kan hiervoor contact opnemen met de vrije sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of de Nationale Hulpkas, waarbij u bent aangesloten.
   
 • Als uw VAPZ-overeenkomst dit toelaat, kan u uw aanvullend pensioen vóór uw pensioen gebruiken om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren:
  • Ofwel door een voorschot op uw aanvullend pensioen te vragen.
  • Ofwel door uw aanvullend pensioen te gebruiken als onderpand van een lening.
  • Ofwel door de afkoopwaarde toe te wijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.

Neem contact op met uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
om de concrete voorwaarden en modaliteiten te bespreken.

Moet ik mijn aanvullend pensioen opnemen als ik nu met pensioen ga of kan ik betere (beurs)tijden afwachten?

De uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
is gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen: wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat, wordt uw aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. U kan de uitbetaling niet uitstellen.