search_api_autocomplete

Vrees over verworven rechten

Wat is de impact van de coronacrisis en de beurscrash op mijn aanvullend pensioen? Zullen mijn reserves dalen?

Hoeveel uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
uiteindelijk zal bedragen bij pensionering, hangt af van hoeveel Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
er worden betaald, hoe lang er wordt gespaard en hoeveel Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
de beleggingen opbrengen.

Of uw reserves zullen dalen als gevolg van het huidige beursklimaat hangt af van het type van overeenkomst dat u heeft gesloten en de mate van risico dat u bereid was te nemen:

  • Indien uw reserves worden beheerd door een pensioenfonds of in een tak 23-verzekeringsproduct, fluctueren de reserves op basis van de onderliggende beleggingen. Zijn de rendementen negatief, dan dalen ook uw pensioenreserves.
  • Meestal wordt het VAPZ opgebouwd in een tak 21-verzekeringsproduct. In dat geval heeft u recht op een gewaarborgd rendement, dat mogelijk wordt aangevuld met een In een tak 21 verzekeringsproduct waarborgt de verzekeringsonderneming een vast rendement.
    Als de resultaten van de verzekeringsonderneming het toelaten, kan zij bovendien een winstdeelname toekennen. Dit is een bijkomend rendement bovenop het gewaarborgde rendement. Het bedrag van de winstdeelname kan van jaar tot jaar verschillen omdat dit afhangt van de algemene resultaten van de verzekeringsonderneming. Het is de algemene vergadering van de verzekeringsonderneming die daarover beslist.
    Werknemers: Meer info.
    .

Opgelet!

In het huidige renteklimaat kan het gewaarborgd rendement de facto ook negatief zijn, omdat ofwel de gewaarborgde rentevoet negatief is ofwel de kosten verbonden aan uw VAPZ hoger zijn dan de gewaarborgde rentevoet.

Wettelijke bescherming in het kader van het VAPZ

Dankzij een wettelijke bescherming heeft u bij pensionering in ieder geval recht op het deel van de gestorte Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
dat niet gebruikt werd voor de financiering van de dekking overlijden (en/of desgevallend voor de financiering van het solidariteitsluik). U zal de door u gestorte pensioenbijdragen dus in elk geval terugbetaald krijgen, zelfs als de beleggingen slecht zouden evolueren.