Waarom kiezen voor de FSMA

We kunnen veel redenen opsommen om voor de FSMA te kiezen, maar wie kan dat beter dan de mensen die zelf ooit deze keuze gemaakt hebben.

De belangrijkste troeven die we als werkgever kunnen bieden zijn:

  • De maatschappelijke opdracht van de FSMA;
  • Een boeiende jobinhoud met grote verantwoordelijkheid;
  • De multidisciplinaire en leerrijke omgeving;
  • Een aangename werkomgeving waar ruimte is voor debat;
  • Een goede work-life balans in combinatie met een gevarieerde en intellectuele uitdaging.

Maak hieronder uitgebreider kennis met vijf enthousiaste medewerkers.

Koen Verstraete, jurist

Werken in multidisciplinaire teams

Systematisch overleg tussen collega’s met een verschillende academische achtergrond is bijzonder verrijkend.

 

 

 

Binnen het departement Transversaal toezicht op financiële producten houd ik me bezig met het toezicht op de instellingen voor collectieve belegging (ICB’s).

Een eerste luik van mijn werk bestaat erin om te controleren of de ICB’s onder ons toezicht de wetgeving correct toepassen en om te verzekeren dat zij de nodige informatie op begrijpelijke wijze meedelen aan het publiek. Het feit dat deze financiële producten voor veel beleggers een belangrijk onderdeel van hun beleggingsportefeuille uitmaakt, toont het maatschappelijk belang aan van dit toezicht. Het bijdragen aan de bescherming van deze beleggers vormt voor mij, samen met de boeiende jobinhoud, een belangrijke stimulans.

Minstens even interessant is mijn betrokkenheid bij het uitwerken van het beleid inzake ICB’s. Als jurist krijg ik de kans om mee te werken aan de voorbereiding en de implementatie van wetgeving op Belgisch en Europees niveau, wat gezien de voortdurende evolutie van het wetgevend kader een grote uitdaging vormt.

Van de medewerkers wordt niet alleen een grondige kennis van de betrokken materie verwacht en/of de motivatie om deze kennis verder uit te diepen, maar ook een aanzienlijke graad van zelfstandigheid. Zelfstandig werken is hier nochtans geen synoniem voor alleen werken. Zowel bij de behandeling van controledossiers als bij het voorbereiden van nieuwe regelgeving vindt systematisch overleg plaats tussen collega’s binnen en tussen de departementen. Dit overleg heb ik altijd als bijzonder verrijkend ervaren, omdat het de kans biedt om dagelijks bij te leren van collega’s met een verschillende academische achtergrond (juridisch of economisch) die stuk voor stuk specialist zijn in hun materie.

Andy Lardon, economist

Verantwoordelijkheid, autonomie en collegialiteit

Bij de FSMA vind je uitdagend werk met verantwoordelijkheid in een leerrijke omgeving.

 

 

 

In 2014 ben ik aan de slag gegaan als economist in een team van juristen en economisten. Onze uitdaging als team bestaat er in te waken over de kwaliteit van informatieverstrekking door de beursgenoteerde ondernemingen. Door ons optreden zorgen wij voor een betere bescherming van de beleggers en dragen wij bij tot een sterker vertrouwen in en een vlottere werking van de financiële markten.

De FSMA is een enorm leerrijke omgeving. Van bij de aanvang kreeg ik verantwoordelijkheden in dossiers die door de media op de voet worden gevolgd. Ik kan het reilen en zeilen op de financiële markten van nabij te volgen en zelfs een actieve rol te spelen in het kader van het algemeen belang.

Het beschermen van beleggers is ontegensprekelijk een uitdaging en de dossiers waarmee wij te maken krijgen zijn vaak multidisciplinair, wat het werk des te uitdagender maakt. En je staat er niet alleen voor. Ik ben hier terecht gekomen in een aangename omgeving met ervaren collega’s die je de nodige ondersteuning bieden en die je tevens de kans en tijd geven om in je rol te groeien.

Julie DepickereJulie Depickere, jurist

Persoonlijke ontwikkeling

Je krijgt enorm veel kansen om je verder te ontwikkelen en te specialiseren.

 

 

 

Ik koos voor een job bij de financiële toezichthouder omdat ik hier de kans krijg om zowel mijn juridische als economische kennis in de praktijk om te zetten. Het feit dat de FSMA een maatschappelijk relevante doelstelling nastreeft was voor mij een belangrijke drijfveer. De job biedt mij een intellectuele uitdaging in een stimulerende omgeving waar collegialiteit belangrijk is, maar waar ik eveneens de kans en de verantwoordelijkheid krijg om dossiers zelfstandig te behandelen.

Werken voor de Belgische toezichthouder heeft ook een internationale dimensie. Zo kom ik vaak met buitenlandse ondernemingen in contact en werk ik samen met toezichthouders en instellingen op Europees en internationaal niveau.

Binnen de FSMA krijg je veel kansen om je verder te ontwikkelen en te specialiseren. Men stelt je opleidingstrajecten voor en je kan ook zelf een voorstel indienen dat in samenspraak met de leidinggevende wordt uitgewerkt. Zo krijg je als jonge werknemer de mogelijkheid om je kennis te verruimen en op de hoogte te blijven van de belangrijke thema’s binnen de andere departementen van de FSMA.

Els Lagrou, economist

Learning on the job

Jobrotatie wordt gezien als verrijkend en motiverend.

 

 

 

Als projectverantwoordelijke bij de dienst Financiële vorming sta ik in voor de coördinatie rond de uitbouw van financiële kennis in het onderwijs. Hiervoor werk ik samen met o.a. leerkrachten, leerlingen, pedagogen en experten in IT en gaming.

Mijn door de jaren heen opgebouwde technische kennis over bancaire zaken is even belangrijk als mijn enthousiasme voor dit project. Inspireren en motiveren van mensen zit in mijn bloed. Het is dan ook een passie om samen iets te kunnen realiseren.

Met mijn diploma economie ging ik destijds aan de slag in de bancaire wereld. Na 8 jaar besloot ik de commerciële kant in te ruilen voor de financiële controle. Ik startte als externe en vervolgens als interne auditor. Later kreeg ik de kans om mee te werken aan een ambitieus IT-project rond content management. Met de brede bagage die ik bij de FSMA opdeed, ben ik vandaag aan de slag in het Wikifin-team, de ploeg die instaat voor het ontwikkelen van de financiële geletterdheid van onze bevolking.

De wisselende job-inhoud heeft me veel bijgebracht. De FSMA staat zeer positief tegenover interne mobiliteit in de mate dat vraag en aanbod elkaar kruisen. Routine is niets voor mij.