search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor 3 soorten vaak voorkomende fraude

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De meeste consumentenmeldingen die de FSMA in de eerste helft van 2020 ontving, betroffen frauduleuze online-tradingplatformen (27,87%), valse kredietaanbiedingen (17,29%) en frauduleuze aanbiedingen voor vermogensbeheer en alternatieve beleggingen (26,38%). Die meldingen waren samen goed voor 71,54% van alle fraudemeldingen die de FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten) in die periode ontving. Wees bijzonder waakzaam voor die 3 fraudesoorten die een sterke groei kenden ten opzichte van de eerste helft van 2019! In haar strijd tegen dergelijke fraude lanceerde de FSMA op Facebook recent een digitale campagne tegen beleggingsfraude. In het kader daarvan stelt de FSMA u ook een tool ter beschikking waarmee u kan beoordelen of een beleggingsaanbieding al dan niet frauduleus is. Doe de test: 'word ik opgelicht?'.

FRAUDULEUZE ONLINE-TRADINGPLATFORMEN

Bepaalde frauduleuze platformen stellen beleggingen voor in binaire opties, forex-producten, CFD’s of cryptomunten. Ze proberen hun slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media. Daarin worden vaak bekende personen aan het woord gelaten, die daarvan zelf niet op de hoogte zijn. Recent werd zo bijvoorbeeld Gert Verhulst in verschillende reclames opgevoerd.

Nadat u op de advertentie heeft geklikt en uw contactgegevens heeft ingevuld, wordt u doorgaans snel door de oplichters opgebeld met een concreet beleggingsvoorstel.

Zo’n platformen gaan daarbij zeer agressief te werk om u te overtuigen om grote sommen te storten. Ze proberen u zelfs te overhalen uw computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te doen.

De FSMA raamt het verlies van de slachtoffers van frauduleuze online-tradingplatformen op minstens 10 miljoen euro tussen mei 2019 en september 2020.

Meer informatie over dit soort fraude is te vinden in de rubriek 'let op voor fraude' en in de waarschuwing van 17 september 2020.

VALSE KREDIETAANBIEDINGEN

Bij kredietfraude proberen vermeende kredietverstrekkers u te lokken met advertenties over kredieten tegen bijzonder gunstige voorwaarden. In werkelijkheid gaat het echter om valse kredieten die u worden aangeboden om u geld af te troggelen.

Om uw vertrouwen te winnen, deinzen de oplichters er zelfs niet voor terug om op onrechtmatige wijze de identiteit van vergunde vennootschappen aan te nemen (techniek van de zogenaamde 'cloned firms'). Ze doen zich voor als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Wees voorzichtig als u ongevraagd wordt gecontacteerd: oplichters proberen u doorgaans te contacteren via mail, sociale media of WhatsApp of via reclame op het internet, bijvoorbeeld op advertentiesites.

Meer informatie over dit soort fraude is te vinden in de rubriek 'let op voor fraude' en in de waarschuwing van 25 maart 2020.

FRAUDULEUZE AANBIEDINGEN VOOR VERMOGENSBEHEER EN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Frauduleuze vennootschappen bieden vermogensbeheer of spaarformules aan, doorgaans met een gewaarborgd rendement. Vaak gaan achter die aanlokkelijke aanbiedingen oplichters schuil die niet over de nodige vergunningen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: u uw spaargeld afhandig maken.

Het beginsel blijft hetzelfde: u wordt telefonisch gecontacteerd, zonder dat u daarom heeft gevraagd, of nadat u uw contactgegevens op een onlineformulier heeft ingevuld. Er wordt u voorgesteld om uw vermogen te beheren, met de belofte van een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg.

De beleggingsvoorstellen zijn zeer uiteenlopend. Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. U vertrouwt de betrokkenen in dat geval uw geld toe en zij beheren het voor u, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

Soms wordt u verzocht een spaarrekening te openen. Opnieuw worden daarbij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld.

Ook worden soms alternatieve beleggingsproducten, zoals zeldzame aardmetalen, goud of edele metalen voorgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de waarschuwing van 8 mei 2017.

Meer informatie over dit soort fraude is te vinden in de rubriek 'let op voor fraude' en in de waarschuwing van 6 augustus 2020.

WAT KAN U DOEN OM NIET IN DE VAL TE TRAPPEN?

Tijdens de Word Investor Week 2020 (themaweek georganiseerd door IOSCO) lanceert de FSMA een nieuwe fase van haar campagne tegen onlinebeleggingsfraude. Daarnaast vraagt de FSMA u de volgende aanbevelingen te volgen om te vermijden dat u wordt opgelicht:

  • Doe de test op de FSMA-website als u wil weten of de aanbieding die u heeft ontvangen, een poging tot oplichting is.  
  • Controleer altijd de identiteit van de vennootschap die u benadert (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als u ze niet duidelijk kan identificeren.
  • Blijf op uw hoede voor beloften van buitensporige winst. Als een rendement te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook!
  • Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren een vergunning van een toezichthouder te hebben gekregen, en daarnaar verwijzen. Die techniek wordt veel toegepast. Vaak gaat het om identiteitsfraude. U vindt hierover meer informatie in onze waarschuwing van 13 februari 2020. Aarzel niet om informatie die u zou krijgen, te laten bevestigen door de FSMA.
  • Ga na wanneer de website van de vennootschap is gemaakt: als die nog niet lang bestaat, is dat dikwijls een bijkomende aanwijzing van beleggingsfraude.
  • Wees op uw hoede als u wordt gevraagd om geld over te schrijven naar een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar u woont of waar de zetel van de vennootschap zogezegd is gevestigd.

Als uw contactpersoon bijzonder sterk aandringt, is dat in ieder geval nog een bijkomend teken van fraude.

Als u de minste twijfel heeft over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.