search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude

Waarschuwing
Recovery room: twee mannen schudden elkaar de hand terwijl een man geld in de binnenkant van de andere man zijn vest steekt

De FSMA waarschuwt de Belgische bevolking opnieuw voor recovery room-fraude.

Recovery room-fraude is de praktijk waarbij oplichters slachtoffers van beleggingsfraude voorstellen om hen te helpen hun verliezen goed te maken of verloren tegoeden te recupereren. Dit kan bijvoorbeeld door hun waardeloze aandelen over te kopen of door voor hen een juridische procedure op te starten.

Doorgaans worden slachtoffers ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail. De FSMA merkt echter ook dat slachtoffers via eigen opzoekingen op internet of via sociale media in contact komen met zogenaamde recovery rooms. Oplichters en hun ondernemingen stellen zichzelf voor als advocatenkantoren, accountants, maar ook als politiediensten of financiële toezichthouders. De oplichters deinzen er bovendien niet voor terug om de identiteitsgegevens van bestaande ondernemingen of officiële instanties te misbruiken om betrouwbaar over te komen. Daarnaast beweren zij soms dat slachtoffers niemand op de hoogte mogen brengen van deze aanbieding om het onderzoek niet te belemmeren.

De fraudeurs vragen voor hun dienstverlening steeds een vergoeding. Slachtoffers van beleggingsfraude moeten deze bijdrage vooraf betalen. Dit is een duidelijke aanwijzing dat het om een recovery room gaat. Deze bijdrage dient bijvoorbeeld betaald te worden om bepaalde administratieve of juridische kosten te dekken of om belastingen te betalen. Dit zijn echter louter fictieve kosten. Eens de fraudeurs deze vergoedingen ontvangen, verdwijnen zij met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de vergoedingen te recupereren. De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort aanbiedingen.

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

  • Private-Union (cloned firm) (www.private-union.com)

Private-Union biedt op haar beurt financiële diensten en producten aan zonder de Belgische reglementering na te leven (bv. zij beschikt niet over de vereiste vergunning, zij heeft geen prospectus gepubliceerd, …).

***

Slachtoffers van beleggingsfraude krijgen vaak twee keer te maken met dezelfde oplichters: een eerste keer als plegers van beleggingsfraude en een tweede keer als plegers van recovery room-fraude. Het kan ook dat de plegers van de beleggingsfraude de gegevens van hun slachtoffers doorverkopen aan andere oplichters. Iedereen die ooit het slachtoffer is geworden van beleggingsfraude moet zich ervan bewust zijn dat oplichters hun slachtoffers opnieuw kunnen viseren of hun gegevens kunnen doorverkopen.

Hoe kan u recovery room-fraude herkennen en voorkomen?

  • Indien u het slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude, raden wij u aan steeds klacht neer te leggen bij de lokale politie.
  • Wees uiterst voorzichtig wanneer u op sociale media of internet een reclameboodschap vindt waarin men voorstelt verloren bedragen voor u te recupereren.
  • Indien u ongewenst telefonisch gecontacteerd wordt met een voorstel om de door u verloren bedragen te recupereren, vraag dan hoe die persoon te weten is gekomen dat u gelden verloren bent. Meldingen van fraude worden enkel gedeeld met gerechtelijke instanties en niet met private ondernemingen.
  • Indien er u gevraagd wordt om vooraf een bepaald bedrag te betalen, ga hier dan niet op in en beëindig alle contact.
  • Financiële toezichthouders zoals de FSMA zijn niet bevoegd om verloren gelden te recupereren en zullen dus ook niet met deze bedoeling contact opnemen met slachtoffers van beleggingsfraude.

Wilt u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.