search_api_autocomplete
Home

Fraude met cryptomunten: laat u niet oplichten!

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

Ondanks de eerdere waarschuwingen van de FSMA blijft fraude met cryptomunten steeds meer slachtoffers maken in België. Daarom publiceert de FSMA vandaag een nieuwe waarschuwing voor dergelijke oplichtingspraktijken. Zij actualiseert ook de lijst van de platformen voor handel in cryptomunten waarvoor zij aanwijzingen van fraude heeft vastgesteld, door er 21 nieuwe verdachte websites aan toe te voegen. Er staan nu 99 websites op de lijst.

Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

De oplichters kunnen u op allerlei manieren benaderen.

 • Zo is het mogelijk dat zij u contacteren nadat u belangstelling heeft getoond voor reclame voor cryptomunten op sociale netwerken of andere websites. Na zo’n reclame te hebben aangeklikt, wordt u verzocht een contactformulier in te vullen en uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. In de daaropvolgende dagen belt een medewerker u op om uitleg te geven over de cryptomunten en u door te verwijzen naar de website van zijn 'vennootschap'.
 • Verder zijn zij ook erg actief op sociale netwerken zoals Facebook, die zij gebruiken om hun 'beleggingen' te promoten. Wees dus erg voorzichtig met de pagina’s die u 'liket'!
 • Tot slot contacteren zij u soms ook telefonisch zonder dat u zelf eerst iets heeft ondernomen. Die 'cold calling'-techniek komt erg vaak voor bij beleggingsfraude.

Wat stellen de oplichters u voor?

Eens de oplichters uw contactgegevens hebben, stellen zij u een zogezegde veilige, eenvoudige en erg lucratieve belegging voor. Zij proberen uw vertrouwen te winnen door u ervan te overtuigen dat u geen expert hoeft te zijn om in cryptomunten te kunnen beleggen. Zij beweren met deskundigen te werken die zelf uw beleggingen beheren.

Zij stellen uiteenlopende formules voor: aankoop van cryptomunten, spaarboekjes gebaseerd op cryptomunten, beheermandaten, ICO’s, enz.

Welke formule u ook wordt voorgesteld, vaak worden dezelfde (valse) beloften gedaan:

 • een extreem hoog rendement, vaak zo’n 8% per maand (soms zelfs nog meer!);
 • u kan het door u gestorte geld te allen tijde en zeer eenvoudig ('in enkele klikken') opvragen;
 • het door u gestorte geld is (vaak tot 100% !) gewaarborgd, wat betekent dat, zelfs als de markt instort, u minstens uw basisinzet zal recupereren, waardoor dit een erg veilige belegging wordt.

Het zijn echter allemaal waardeloze beloften: als een aanbod frauduleus is, zijn de bijbehorende beloften dat ongetwijfeld ook.

Wanneer en hoe inzien dat het om oplichting gaat?

Inzien dat u het slachtoffer bent geworden van beleggingsfraude, is doorgaans niet evident. Soms slagen de oplichters er maandenlang in de illusie in stand te houden dat dat het om een legitieme en erg rendabele belegging gaat, en hun slachtoffers er op die manier van te overtuigen nieuwe bedragen te beleggen.

Zij aarzelen daarbij niet om verschillende, bijzonder efficiënte technieken te gebruiken. Hun websites zien er zeer professioneel uit: u beschikt over een persoonlijke ruimte waar u de waarde van uw belegging kan zien stijgen of dalen aan de hand van mooi gepresenteerde tabellen en grafieken.

Bij de aanvang van hun relatie met hun 'cliënten' aarzelen de oplichters niet om één of meer stortingen op de rekening van hun cliënten te verrichten. Door uw zogezegde 'winst' uit te keren – op verzoek dan wel automatisch – proberen zij u ervan te overtuigen dat het hun ernst is. Laat u echter niet in de luren leggen: zij willen u enkel zover krijgen dat u nog grotere bedragen gaat beleggen. Als u later dan om de terugbetaling van uw geld vraagt, krijgt u wellicht niemand meer aan de lijn.

In sommige gevallen vragen de oplichters u de belasting op de gerealiseerde winst of uittredingskosten te betalen vóór u uw winst kan opstrijken. Doorgaans is dat niet meer dan een excuus om u nog een laatste keer geld te laten storten: zodra u die 'kosten' heeft betaald, gaan de oplichters er met uw geld vandoor en verbreken zij alle contact.

Hoe kan u zich tegen zo’n oplichtingspraktijken beschermen?

Opdat u niet de dupe zou worden van dergelijke oplichtingspraktijken, vraag de FSMA u de grootst mogelijke omzichtigheid aan de dag te leggen en raadt zij u aan waakzaam te blijven voor alle aanwijzingen van beleggingsfraude. Zij formuleert ook enkele aanbevelingen:

 • controleer steeds de identiteit van de vennootschap (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als zij niet duidelijk kan worden geïdentificeerd.

  Wees op uw hoede voor vennootschappen die beweren over een vergunning van een toezichthoudende autoriteit te beschikken, en die naar die vergunning verwijzen. Die techniek komt veelvuldig voor. Het gaat daarbij echter vaak om identiteitsfraude. Aarzel niet om de informatie die u ontvangt, door de FSMA te laten bevestigen.

  De FSMA wijst er bovendien op dat er thans geen enkel toezicht wordt uitgeoefend op onlineplatformen die actief zijn in de sector van de cryptomunten, en verwijst ter zake naar haar waarschuwingen van 14 januari 2014 en 16 april 2015.

  Wees verder ook op uw hoede als de vennootschap of haar website nog niet lang bestaat, wat vaak het geval is bij dergelijke frauduleuze platformen voor handel in cryptomunten.
   
 • eis duidelijke en verstaanbare informatie van uw gesprekspartner en blijf kritisch voor die informatie.

  Vele platformen voor handel in cryptomunten beloven een gewaarborgd rendement of een volledige kapitaalsbescherming. Die beloften zijn in de sector van de cryptomunten echter één grote illusie! Als een aanbod frauduleus is, is de beloofde waarborg dat ongetwijfeld ook.
   
 • wees tot slot op uw hoede voor (beloften van) buitensporige winst. Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo.

De FSMA heeft een lijst opgesteld van de platformen voor handel in cryptomunten in verband waarmee zij aanwijzingen van fraude heeft vastgesteld. Opgelet echter: die lijst is uitsluitend gebaseerd op de vaststellingen van de FSMA, inzonderheid naar aanleiding van meldingen door consumenten. Zij vermeldt dus niet alle actoren die mogelijk op onregelmatige wijze actief zijn in die sector.

Aarzel daarom niet om de FSMA, bij de minste twijfel, rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.

U bent (of vermoedt) het slachtoffer (te zijn) geworden van dergelijke oplichtingspraktijken?

Als u het slachtoffer van dergelijke oplichtingspraktijken bent of vermoedt te zijn geworden, dien dan meteen een klacht in bij de lokale politiediensten of de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. De FSMA onderstreept hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk een klacht in te dienen en die klacht grondig te documenteren (betrokken vennootschap, bankrekeningen waarop u geld heeft gestort, …).

Met bijkomende vragen kan u steeds bij de diensten van de FSMA terecht via het contactformulier voor consumenten. De FSMA verzoekt u ook haar alle nuttige informatie te bezorgen die haar kan helpen bij de uitvoering van haar opdracht om de financiële consument te beschermen.

***

Voor meer informatie over dergelijke fraudepraktijken verwijst de FSMA u ook naar haar waarschuwing van 22 februari 2018, met als bijlage een gedetailleerde en bijzonder veelzeggende getuigenis van een slachtoffer van zo’n platform.