search_api_autocomplete
Home

FSMA waarschuwt voor frauduleuze kredietaanbiedingen

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

De FSMA waarschuwt voor de verspreiding van spamberichten waarin valse kredieten worden aangeboden.

Wat is spam?

Spam is een verzamelnaam voor alle ongewenste berichten en reclameboodschappen. Cybercriminelen maken gebruik van deze techniek om consumenten gegevens te ontfutselen (phishing) of om consumenten op te lichten.

Het bestrijden van spam is zeer moeilijk omdat spamberichten vaak verstuurd worden vanaf e-mailadressen die niet te traceren vallen en die slechts korte tijd in gebruik zijn.

Wat zijn frauduleuze kredietaanbiedingen?

Het gaat om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De aanbieders zijn oplichters die zich voordoen als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Deze oplichters bieden kredieten aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet terugbetalen van de lening, of dossierkosten, administratieve kosten, enz. Dit zijn echter louter fictieve kosten.

Van zodra consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de 'kredietgever' met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren.

Voorbeelden

Hallo,

Heeft u een lening van 2% nodig? Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Hoeveelheid krediet:

looptijd:

Doel:

Ik bied u financiële hulp aan van 5000 € tot 2 500 000 € met een tarief van 2%. we zijn gevestigd in Duitsland en we komen op verschillende gebieden tussen.

PS: voor uw verzoeken kunt u contact met mij opnemen via de post: naam@gmail.com

Wat doet de FSMA aan spamberichten?

  • De FSMA behandelt vragen en meldingen van consumenten die betrekking hebben op kredieten, al dan niet frauduleus.
  • Na onderzoek kan de FSMA een waarschuwing publiceren over de frauduleuze aanbieders. In deze waarschuwingen legt ze ook uit hoe de oplichters te werk gaan en geeft ze tips om valse kredieten te herkennen.
  • De FSMA maakt de dossiers met betrekking tot de aanbieders van frauduleuze kredieten over aan de gerechtelijke autoriteiten, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld het blokkeren van de toegang tot de frauduleuze websites.

Wat kan u doen?

  • Wijs uw klanten op het bestaan van valse kredieten en spoor hen aan steeds de identiteit van de aanbieder na te gaan en diens vergunning. Via de zoekfunctie op de website van de FSMA kan uw klant gemakkelijk achterhalen of deze persoon over de nodige vergunning of registratie beschikt. Personen zonder vergunning of registratie mogen geen kredieten aanbieden.
  • Klanten die slachtoffer zijn geworden van frauduleuze kredietaanbiedingen verwijst u best naar de lokale politie of de gerechtelijke overheden om klacht neer te leggen.