search_api_autocomplete
Home

Getuigenis van een consument die het slachtoffer is geworden van een platform voor handel in cryptomunten

Waarschuwing
Waarschuwing: een omgekeerde driehoek met een uitroepteken

Zoals vermeld in haar waarschuwing van 22 februari 2018 ontvangt de FSMA steeds meer klachten over handelsplatformen die beweren actief te zijn in de sector van de cryptomunten. Ter illustratie gaat hieronder een getuigenis van een consument die geld heeft belegd via één van die platformen.

'Nadat ik per mail om inlichtingen had gevraagd op een website voor handel in cryptomunten met de naam AAA, werd ik op 6 december 2017 om 13.47 uur gebeld (nummer uit Frankrijk) door de heer XXX, Desk Manager bij AAA. Omdat ik het op dat moment druk had, vroeg ik hem mij meer informatie over zijn vennootschap te mailen, wat hij diezelfde dag nog heeft gedaan.

Daarop heb ik op de website een rekening geopend op mijn naam. Als gevolg daarvan ben ik herhaaldelijk opgebeld, en dit steeds door dezelfde Franstalige man met een Parijs accent, die mij de voordelen van een belegging in cryptomunten aanprees. Naar zijn zeggen telt de vennootschap zo’n 300 medewerkers en is zij sinds 2009 actief als adviseur op het vlak van beleggingen in cryptomunten.

Hij drong aan op een belegging ter waarde van 1 à 3 bitcoins, waarvan de koers op dat moment 12.500 euro bedroeg. Na sterk onder druk te zijn gezet, heb ik ingestemd met een belegging van 5.000 euro. Ik moest dat geld overschrijven naar de rekening van de eigenaar van de bitcoins in Engeland. De zetel van de vennootschap is immers in Engeland gevestigd, terwijl de dochter in Frankrijk is gevestigd (nog steeds volgens de heer XXX). Hij vertelde me dat, zodra mijn geld op die rekening zou staan, ik door de heer YYY zou worden gecontacteerd, wat enkele dagen later ook effectief gebeurde.

Op 11 december 2017 om 19.15 uur werd ik gebeld door de heer YYY. Tijdens dat gesprek is afgesproken dat mijn belegging van 5.000 euro in bitcoinfracties zou worden omgezet. De volgende dag ontving ik een e-mail van de heer ZZZ van de financiële dienst, waarin mijn belegging werd bevestigd. Enkele dagen later belde de heer YYY me op met de vraag of ik mijn belegging in bitcoins wilde behouden dan wel of ik liever in een andere munt wilde beleggen. Ik heb ermee ingestemd mijn bitcoinfractie (0,389 BTC) om te zetten in Ethereum. De dag daarop zag ik op mijn onlinerekening een bedrag van 12,21 Ethereum staan, waarvan de koers op dat moment 426 euro bedroeg. Ik heb alles nog eens uitgerekend en heb vastgesteld dat bij de omzetting 500 euro was verdwenen. Ik heb de heer YYY daarvan per mail op de hoogte gebracht en de volgende dag stond er plots 13,25 Ethereum op mijn rekening, met andere woorden, meer dan waar ik recht op had ???

De financiële dienst heeft daarentegen nooit bevestigd dat mijn bitcoinfractie in Ethereum was omgezet. Enkele dagen later belde de heer YYY me opnieuw op met de vraag of ik nog meer wenste te beleggen, maar ik heb daarop negatief geantwoord. Aangezien de waarde van Ethereum de grens van 700 euro per stuk had overschreden, heb ik hem gevraagd alles te verkopen en mijn geld integraal terug te storten. Hij was verbaasd, maar heeft uiteindelijk met mijn vraag ingestemd. Omdat hij één dag respijt vroeg om de verrichting uit te voeren, heb ik hem gevraagd me opnieuw te contacteren om mij de uiteindelijke verkoopprijs per stuk mee te delen.

De volgende dag heeft hij mij opgebeld en me de prijs per stuk meegedeeld. Hij vertelde ook dat de verkoop in drie schijven was uitgevoerd (…). Op 20 december 2017 vroeg ik hem wanneer ik over mijn geld kon beschikken, omdat ik het opnieuw wilde beleggen. Hij antwoordde daarop dat het 72 uur zou duren, plus kerstdag (een feestdag). Tot op heden, 25 januari 2018, heb ik mijn geld niet teruggezien. Ondertussen is de heer YYY tweemaal van telefoonnummer veranderd. Begin januari 2018 heb ik hem een laatste maal aan de lijn gehad, en heb ik hem én zijn collega, de heer WWW, voor de zoveelste keer om een stortingsbewijs gevraagd.

Sinds die dag heb ik nog twee keer een antwoord gekregen op een mail, maar, gelet op de schrijffouten, waren die antwoorden duidelijk niet meer door hem geschreven. Verder heb ik niets meer gehoord. Het laatste telefonische contact met de heer XXX dateert van donderdag 17 januari. Eerst kreeg ik een dame aan de lijn die beweerde de moeder van de heer XXX te zijn, en die mij haar zoon doorgaf. Die vertelde zomaar wat, o.a. dat de heer YYY een ongeluk had gehad en dus niet meer bereikbaar was. Hij probeerde mij zelfs te overhalen in een andere munt te beleggen. Toen ik dat natuurlijk weigerde, vertelde de heer XXX me dat ik hem niet meer moest opbellen omdat hij “een week met vakantie ging” en hij toch niets voor mij kon doen.

Daarop heb ik hem gevraagd mij met de financiële dienst door te verbinden, wat hij weigerde. Toen ik hem de naam van de financieel directeur vroeg, beweerde hij die niet te kennen. Toen ik hem daarna vroeg me een ander financieel analist door te geven, weigerde hij ook dat. Tijdens het gesprek bevestigde hij wel dat de vennootschap in Engeland is gevestigd, meer bepaald op het adres dat op de website is vermeld.

Later heb ik nog mails verstuurd naar twee personen, maar ik heb daarop nooit een antwoord gekregen.

Ik ben zelf op het internet gaan zoeken en heb ontdekt dat het op de website van AAA vermelde adres het adres is van een oude toren uit de jaren 70, waar kantoorruimte wordt verhuurd aan kleine vennootschappen die hun secretariaat, telefooncentrale, internettoegang en keukens delen. Totaal iets anders dus dan een vennootschap met zogezegd 300 werknemers.

Aangezien ik geen encryptiesleutels heb, heb ik ook geen enkele toegang tot mijn belegging. De aankoopfactuur die ik ontving, vermeldt geen btw-nummer en evenmin het vergunningsnummer van de bankinstelling. De gebruikte Franse telefoonnummers zijn aan geen enkel fysiek adres gelinkt en in Frankrijk is geen enkel adres bekend. De vraag is dan ook waarom telefoonnummers uit de regio Parijs worden gebruikt?

Op de website zijn geen algemene voorwaarden te vinden.

En er wordt vooral niets terugbetaald.'

Meer dan ooit is dus voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website.