search_api_autocomplete
Home

May Capital Group (www.maycapitalgroup.com)

Waarschuwing
Boiler room: een close-up van een vrouw die de telefoon opneemt

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van May Capital Group, een vennootschap die beleggingsdiensten verstrekt.

Het is May Capital Group niet toegestaan om beleggingsdiensten aan te bieden in of vanuit België.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om 'boiler room'-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 28 Augustus 2023 heeft gepubliceerd. Het lijkt er trouwens op dat May Capital Group een cloned firm is van een entiteit, die door de Amerikaanse toezichthouder vergund is.

De FSMA raadt dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door May Capital Group en om geld te storten op een rekeningnummer dat deze vennootschap opgeeft.

May Capital Group maakt gebruik van de website www.maycapitalgroup.com en van de volgende contactgegevens:

Adressen:     53 Davies Street, London W1K 5JH, Verenigd Koninkrijk; 250 West 57th Street, Suite 1614 New York, NY 10107 - Verenigde Staten
E-mails:         corporate@maycapitalgroup.com; info@maycapitalgroup.com
Tel.:                +44 20 3239 7498
                       +1 347 535 1688

May Capital Group maakt al het voorwerp uit van een waarschuwing van de financiële toezichthouder van de Verenigde Staten (SEC).

Wil u controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld, in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan de FSMA ook rechtstreeks contacteren via het contactformulier voor consumenten.