search_api_autocomplete

Wat is de FSMA?

De FSMA is op 1 april 2011 opgericht en heet voluit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘Financial Services and Markets Authority’ of FSMA).

De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert.

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector.

De bevoegdheden van de FSMA situeren zich binnen de volgende domeinen:

  • toezicht op de financiële markten en op de financiële informatie van vennootschappen,
  • gedragstoezicht,
  • producttoezicht,
  • toezicht op de financiële dienstverleners en tussenpersonen,
  • toezicht op de aanvullende pensioenen,
  • en bijdragen tot een betere financiële vorming.