search_api_autocomplete

Wat doet de FSMA?

Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument.

Zij wil transparante financiële markten en een billijke en ordelijke handel op die markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de vennootschappen die een beroep doen op die markten.

Zij bevordert een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op de financiële dienstverleners, en op de aanvullende pensioenen, en door bij te dragen tot een betere financiële vorming van de consument.

Zo wil de FSMA waarborgen dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is.