search_api_autocomplete
Home

Wat gebeurt er met mijn VAPW-contract bij tijdelijke werkloosheid?

In het kader van een VAPW-overeenkomst kan u – tot een bepaald plafond – zelf bepalen hoeveel Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
u dit jaar wenst te storten voor de opbouw van uw VAPW. U kan dit tot twee maal per jaar wijzigen.

Indien u door de coronacrisis tijdelijk werkloos bent (volledig of deeltijds), zo u ervoor kunnen opteren om de betaling van de bijdragen voor uw VAPW aan te passen aan uw financiële mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de verzekeringsonderneming en uw werkgever.

Indien u een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
heeft gekoppeld aan uw VAPW, raden we u aan om in de VAPW-overeenkomst na te gaan of deze behouden blijft indien de bijdragebetaling wordt verminderd of stopgezet. U kan dit ook navragen bij de verzekeringsonderneming die uw VAPW beheert.