search_api_autocomplete

Werking CABRIO

Op deze pagina vindt u praktische handleidingen voor de CABRIO applicatie van de FSMA. U vindt hier ook verschillende voorbeelden van hoe deze applicatie werkt. Wij raden u aan om deze voorbeelden bij de hand te houden wanneer u zelf een actie wenst uit te voeren.

Overzicht

1. Hoe kan ik een nieuwe inschrijving aanvragen?

2. Hoe kan ik mijn inschrijvingsdossier raadplegen (zonder iets te wijzigen)?

3. Hoe wijzig ik de primaire en secundaire contactpersonen?

4. Hoe kan ik mijn inschrijvingsdossier wijzigen?

5. Praktische instructies

 

1. Hoe kan ik een nieuwe inschrijving aanvragen?

Hieronder vindt u kort beschreven hoe u een nieuwe aanvraag tot inschrijving voor een nog niet ingeschreven onderneming kan aanvragen.

Opgelet! Indien uw onderneming reeds over een inschrijving beschikt in de online applicatie en u wenst een bijkomende inschrijving aan te vragen, dient u het voorbeeld onder deel 3 van deze pagina te raadplegen.

 • Ga naar Tussenpersonen en kredietgevers.
 • Verbind het certificaat (identiteitskaart, Portima, Isabel,…) waarmee u de inschrijving wenst aan te vragen en klik op ‘Ga naar de applicatie’. Nadien zal u steeds met hetzelfde certificaat dienen in te loggen als waarmee u de eerste maal heeft ingelogd.
 • Klik op de ‘Start’ onder ‘Inschrijvingsaanvraag tussenpersoon/ Vergunningsaanvraag kredietgever’ om de aanvraag te starten (of klik bovenaan op ‘Acties’ en kies daar voor ‘Inschrijvingsaanvraag tussenpersoon/ Vergunningsaanvraag kredietgever’).
 • Vul uw ondernemingsnummer in en vervolledig nadien alle gevraagde schermen wanneer u uw inschrijvingscategorieën heeft aangeduid.
 • Nadat u alle schermen heeft ingevuld en de nodige bewijsstukken daarvoor heeft opgeladen dient u over te gaan tot de betaling. Het gaat hier over een éénmalige inschrijvingskost die verschuldigd is per inschrijving (meer informatie hierover vindt u terug in FAQ 49).
 • Na de betaling van de kosten zal de status van uw aanvraag op ‘In Onderzoek’ staan.

Wij raden u aan om na de indiening van uw aanvraag uw e-mails goed op te volgen. Alle communicatie van de FSMA over uw inschrijvingsaanvraag, zoals eventueel vereiste aanpassingen, en de bevestiging van de inschrijving, wordt gericht aan het professioneel e-mailadres dat u heeft opgegeven. 

 

2. Hoe kan ik mijn inschrijvingsdossier raadplegen (zonder iets te wijzigen)?

Hieronder vindt u stap per stap terug hoe u uw inschrijvingsdossier kan raadplegen via de online applicatie:

 • Ga naar Tussenpersonen en kredietgevers.
 • Verbind het certificaat (identiteitskaart, Portima, Isabel,…) waaraan uw inschrijvingsdossier is gekoppeld met uw computer en klik op ‘Ga naar de applicatie’. Enkel de primaire contactpersoon en de eventuele secundaire contactpersonen hebben toegang tot het inschrijvingsdossier.
 • Klik op de actieknop met het vergrootglas onder ‘Mijn goedgekeurde dossiers’ om uw inschrijvingsdossier te raadplegen.

Indien u na het inloggen uw inschrijvingsdossier niet terugvindt onder ‘Mijn goedgekeurde dossiers’, dan bent u ingelogd met een ander certificaat. Volg in dat geval de stappen op de pagina 'Ga naar de applicatie'.

 

3. Hoe wijzig ik de primaire en secundaire contactpersonen?

Primaire contactpersoon

Als primaire contactpersoon kan u zelf een nieuwe primaire contactpersoon aanduiden in uw plaats. U volgt hiervoor de volgende stappen:

 • Klik bovenin het menu op ‘Account’ en nadien op ‘Vervang primaire contactpersoon’.
 • Selecteer vervolgens alle dossiers en alle aanvragen die u wenst over te zetten naar de nieuwe primaire contactpersoon. Voor elk dossier dat u wenst over te zetten zal u gevraagd worden om een volmacht op te laden waaruit blijkt dat u rechtsgeldig gemachtigd bent om de tussenpersoon of kredietgever te vertegenwoordigen.
 • U moet hier daarna het e-mailadres en het rijksregisternummer van de nieuwe primaire contactpersoon opgeven.
 • Wanneer u de bovenstaande zaken heeft ingegeven in het scherm, klikt u op ‘Vervang primaire contactpersoon’ onderaan.

De aanvraag tot wijziging van de primaire contactpersoon wordt nu naar de FSMA verstuurd. Eens de FSMA de aanvraag tot wijziging heeft behandeld, zal de nieuwe primaire contactpersoon een e-mail ontvangen met daarin een activatielink. Door te klikken op deze link, koppelt de nieuwe primaire contactpersoon zijn certificaat (bijv. zijn eID-kaart) met de online applicatie van de FSMA. Eens de link werd geactiveerd, kan de nieuwe primaire contactpersoon voortaan met datzelfde certificaat inloggen.

Opgelet: alvorens te klikken op de activatielink, moet de nieuwe primaire contactpersoon eerst zijn certificaat verbinden met zijn PC. In het meest voorkomende geval, moet hij eerst zijn eID-kaart in de kaartlezer steken.

Gelieve de FSMA per e-mail te contacteren als u een nieuwe primaire contactpersoon wil aanstellen zonder medeweten van de huidige primaire contactpersoon (bijvoorbeeld als de primaire contactpersoon langdurig afwezig is of intussen de onderneming heeft verlaten). In uw bericht dient u volgende zaken te vermelden:

 • Rijksregisternummer van de huidige primaire contactpersoon
 • Rijksregisternummer van de nieuwe primaire contactpersoon
 • Professioneel e-mailadres van de nieuwe primaire contactpersoon
 • Volmacht voor de nieuwe primaire contactpersoon

Secundaire contactpersonen

Als primaire contactpersoon kan u zelf één of meerdere secundaire contactpersonen toevoegen die net als u het dossier kunnen beheren. Dit kan evenwel slechts in een reeds bestaand dossier en niet in een inschrijvingsaanvraag van een dossier dat nog niet werd goedgekeurd.U volgt hiervoor de volgende stappen:

 • Klik bovenin het menu op ‘Account’ en nadien op ‘Voeg een secundaire contactpersoon toe’.
 • Selecteer het dossier (of de dossiers) waarvoor u een secundaire contactpersoon wenst toe te voegen.
 • Geef het rijksregisternummer van de nieuwe secundaire contactpersoon dienen op te geven.
 • Wanneer u de bovenstaande zaken heeft ingegeven in het scherm, klikt u op ‘Voeg een secundaire contactpersoon toe’ onderaan.

U zal op een nieuwe pagina een link krijgen die u dient te kopiëren en aan de nieuwe secundaire contactpersoon dient te bezorgen. Door te klikken op deze link, koppelt de secundaire contactpersoon zijn certificaat (bijv. zijn eID-kaart) met de online applicatie van de FSMA. Eens de link werd geactiveerd, kan hij voortaan met datzelfde certificaat inloggen.

Opgelet: alvorens te klikken op de activatielink, moet de secundaire contactpersoon eerst zijn certificaat verbinden met zijn PC. In het meest voorkomende geval, moet hij eerst zijn eID-kaart in de kaartlezer steken.

Wanneer u deze link voor de secundaire contactpersoon zal gebruiken op dezelfde computer als diegene waarop de primaire contactpersoon werkt, dient u eerst uit te loggen met het account van de primaire contactpersoon.

Als primaire contactpersoon kan u ook de secundaire contactpersonen verwijderen uit een dossier. Dit kan u doen door uw dossier te raadplegen via het vergrootglas onder ‘Mijn goedgekeurde dossiers’ en in het scherm ‘Contactpersonen’ op het rode kruisje te klikken in de lijst van secundaire contactpersonen.

 

4. Hoe kan ik mijn inschrijvingsdossier wijzigen?

Het wijzigen van uw inschrijvingsdossier gebeurt in 3 stappen:

 1. Een wijzigingsaanvraag opstarten;
 2. De wijziging(en) invoeren;
 3. De wijzigingsaanvraag indienen bij de FSMA;

De lijst hieronder omvat praktische instructies voor de meest voorkomende wijzingen. U moet steeds éérst de stap 'OPSTARTEN' volgen, en na het invoeren van uw wijzigingen de stap 'INDIENEN' uitvoeren.

Opgelet! Uw aanvraag zal slechts door de FSMA kunnen worden behandeld wanneer deze is ingediend. Dit kan enkel door de actie onder de stap ‘INDIENEN’ uit te voeren.

U kunt meerdere wijzigingen combineren in één wijzigingsaanvraag. In sommige gevallen kan het zijn dat bepaalde informatie in uw dossier nog niet werd ingevuld, bijvoorbeeld na wetswijzigingen. In dat geval zal u bij een eerstvolgende wijziging ook die onvolledige onderdelen moeten aanvullen.

 

5. Praktische instructies

 

OPSTARTEN - Hoe start ik een wijzigingsaanvraag op?

 • Ga naar Tussenpersonen en kredietgevers
 • Verbind het certificaat (identiteitskaart, Portima, Isabel,…) waaraan uw inschrijvingsdossier is gekoppeld met uw computer en klik op ‘Ga naar de applicatie’. Enkel de primaire contactpersoon en de eventuele secundaire contactpersonen hebben toegang tot het inschrijvingsdossier.
 • Klik op de actieknop met het potloodje achter ‘Mijn goedgekeurde dossiers’ om uw wijzigingsaanvraag op te starten.
 • Raadpleeg nadien de onderstaande stappen om de gewenste wijzigingen in te geven in deze wijzigingsaanvraag en vervolgens de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Indien u na het inloggen uw inschrijvingsdossier niet terugvindt onder ‘Mijn goedgekeurde dossiers’, dan bent u ingelogd met een ander certificaat. Volg in dat geval de stappen op de pagina ‘Ga naar de applicatie’.

 

WIJZIGEN – Hoe kan ik mijn inschrijvingsdossier wijzigen?

Hoe zet ik mijn inschrijving stop?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op de inschrijving(en) die u wenst stop te zetten.
 • In het licentiescherm zal u steeds een knop ‘Stop’ zien staan waarmee u de gewenste stopdatum kan ingeven. Deze stopdatum kan niet in het verleden liggen en kan tot maximaal 3 maanden in de toekomst opgegeven worden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe vraag ik één of meerdere bijkomende inschrijvingen aan?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op de activiteit waarvoor u een bijkomende inschrijving wenst aan te vragen.
 • Duid uw nieuwe gewenste categorie aan en geef een gewenste startdatum op. Deze startdatum kan niet in het verleden liggen en kan tot maximaal 3 maanden in de toekomst opgegeven worden.
 • Nadien zal u de onderdelen die onder deze inschrijving vallen in de boomstructuur moeten aanvullen waar nodig.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn inschrijvingscategorie?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op de inschrijving(en) waarvan u de categorie wenst aan te passen.
 • Duid uw nieuwe gewenste categorie aan en geef een gewenste startdatum op. Deze startdatum kan niet in het verleden liggen en kan tot maximaal 3 maanden in de toekomst opgegeven worden.
 • Nadien zal u de onderdelen die onder deze inschrijving vallen in de boomstructuur moeten aanvullen waar nodig.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.
 

Hoe wijzig ik mijn adres / maatschappelijke zetel?

 • Het adres van uw onderneming kan u niet zelf aanpassen in de online applicatie. Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Indien u zou vaststellen dat de gegevens niet correct zijn, gelieve dan zo snel mogelijk de nodige stappen te zetten om dit aan te laten passen in de KBO. Van zodra deze informatie in de KBO werd aangepast zal dit eveneens in uw dossier in de applicatie en in het register van de FSMA worden aangepast.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Identificatie van de onderneming’.
 • Geef uw nieuw e-mailadres in onder ‘E-mail tussenpersoon’.
 • Klik op 'Bewaar'.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn maatschappelijke benaming/ rechtsvorm?

 • De maatschappelijke benaming en/of rechtsvorm van uw onderneming kan u niet zelf aanpassen in de online applicatie. Deze informatie wordt automatisch overgenomen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Van zodra deze informatie in de KBO werd aangepast zal dit eveneens in uw dossier in de applicatie en in het register van de FSMA worden aangepast.

Hoe geef ik aan of ik (geen) personen met nauwe banden heb?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Aandeelhouders’.
 • Beantwoord bovenaan in dat scherm of u personen met nauwe banden heeft.
 • Klik op 'Bewaar'.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden, indien er inderdaad sprake is van nauwe banden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn aandeelhoudersstructuur?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Aandeelhouders’.
 • Zet de oude aandeelhouder(s) stop door op de kalender te klikken achter die aandeelhouder. U dient ook die lijn stop te zetten indien deze persoon / rechtspersoon nog steeds aandeelhouder is maar een ander kapitaal- of stemrechtenpercentage bezit.
 • Voeg nadien de nieuwe aandeelhouder toe via de knop ‘Voeg een aandeelhouder toe’.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden, in functie van de aangebrachte wijzigingen.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe voeg ik een nieuwe bestuurder toe / zet ik een bestuurder stop?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Bestuurders’.
 • Om een bestuurder toe te voegen: klik op ‘Voeg een bestuurder toe’
 • Om een bestaande bestuurder stop te zetten: klik op de kalender achter een bestuurder om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Om de rol van een bestaande bestuurder te wijzigen: zet de betrokken bestuurder stop volgens de instructies hierboven. Voeg de bestuurder daarna opnieuw toe met de gewijzigde rol met als startdatum de dag na de ingegeven stopdatum. Deze data mogen niet overlappen
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden (enkel indien u een bestuurder toevoegt of de rol van een bestaande bestuurder wijzigt)
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe voeg in een nieuwe effectieve leider toe / zet ik een effectieve leider stop?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Effectieve leiders’.
 • Om een effectieve leider toe te voegen: klik op ‘Voeg een effectieve leider toe’
 • Om een bestaande effectieve leider stop te zetten: klik op de kalender achter een effectieve leider om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Om de rol van een bestaande effectieve leider te wijzigen: zet de betrokken effectieve leider stop volgens de instructies hierboven. Voeg de effectieve leider daarna opnieuw toe met de gewijzigde rol met als startdatum de dag na de ingegeven stopdatum. Deze data mogen niet overlappen
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden (enkel indien u een effectieve leider toevoegt of de rol van een bestaande effectieve leider wijzigt)
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe voeg ik mijn antiwitwasverantwoordelijke(n) toe?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Antiwitwas’.
 • Om een antiwitwasverantwoordelijke toe te voegen: klik op ‘Voeg een antiwitwasverantwoordelijke toe’
 • Om een bestaande antiwitwasverantwoordelijke stop te zetten: klik op de kalender achter de antiwitwasverantwoordelijke om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Om de rol van een bestaande antiwitwasverantwoordelijke te wijzigen: zet de betrokken antiwitwasverantwoordelijke stop volgens de instructies hierboven. Voeg de antiwitwasverantwoordelijke daarna opnieuw toe met de gewijzigde rol met als startdatum de dag na de ingegeven stopdatum. Deze data mogen niet overlappen
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn principaal (agent)?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Principaal’.
 • Klik op de kalender naast uw huidige principaal om de stopdatum in te geven.
 • Voeg nadien uw nieuwe principaal toe door op de knop ‘Voeg een verantwoordelijke onderneming toe’ te klikken.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn verantwoordelijke onderneming (subagent)?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Verantwoordelijke onderneming’.
 • Klik op de kalender naast uw huidige verantwoordelijke onderneming om de stopdatum in te geven.
 • Voeg nadien uw nieuwe verantwoordelijke ondernemingtoe door op de knop ‘Voeg een verantwoordelijke onderneming toe’ te klikken.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn lijst van kredietgevers (agent in een nevenfunctie)?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Kredietgevers’.
 • Om een kredietgever toe te voegen: klik op ‘Voeg een kredietgever toe’
 • Om een bestaande kredietgever stop te zetten: klik op de kalender achter de kredietgever om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe kan ik mijn verzekeringsondernemingen toevoegen / stopzetten?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Verzekeringsondernemingen’.
 • Om een verzekeringsonderneming toe te voegen: klik op ‘Voeg een verzekeringsonderneming toe’ en geef nadien aan voor welke takken u met deze verzekeringsonderneming zal samenwerken. Herhaal dit nadien voor elke verzekeringsonderneming die u wilt toevoegen.
 • Om een bestaande verzekeringsonderneming stop te zetten: klik op de kalender achter de verzekeringsonderneming om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe voeg ik types van producten toe / zet ik types van producten stop?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Om een type van product toe te voegen: klik links in de boomstructuur op ‘Verzekeringsondernemingen’ en selecteer onder de betreffende ondernemingen de relevante verzekeringstak(ken) die tot dat type van product behoort.
 • Om een type van product stop te zetten: klik links in de boomstructuur op ‘Types van producten’ en klik op de kalender om een type van product stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Beroepsaansprakelijkheidsverzekering’.
 • Om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering toe te voegen: klik op ‘Voeg een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar toe’ en geef uw verzekeraar op.
 • Indien uw van verzekeraar bent veranderd, dient u eerst uw vorige verzekeraar stop te zetten door op de kalender rechts van die verzekeraar te klikken en de stopdatum in te geven. Voeg nadien uw nieuwe verzekeraar toe met als startdatum de dag na de ingegeven stopdatum. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe voeg ik een nieuwe VVD toe / zet ik een VVD stop?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Verantwoordelijken voor de distributie’.
 • Om een VVD toe te voegen: klik op ‘Voeg een VVD toe’ en geef aan in welk kantoor of kantoren deze VVD actief zal zijn.
 • Om een bestaande VVD stop te zetten: klik op de kalender achter een VVD om deze stop te zetten. De stopdatum kan niet in het verleden liggen.
 • In het scherm ‘Documenten’ zal u de nodige bewijsstukken dienen op te laden (enkel indien u een VVD toevoegt).
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe wijzig ik mijn aantal PCP’s?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Personen in contact met het publiek’.
 • Wijzig het aantal PCP’s en geef de datum in vanaf wanneer deze aanpassing plaatsvindt. Deze datum kan niet in het verleden liggen.
 • Klik op 'Bewaar'.
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe laad ik documenten op?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Documenten’.
 • U zal per (rechts)persoon steeds de te bezorgen documenten kunnen terugvinden. Voor de documenten waarvoor de FSMA een modeldocument ter beschikking stelt, kan u deze terugvinden onder de daartoe voorziene modelknop in de kolom ‘Model’.
 • Het opladen van de documenten doet u via de oplaadknop in de kolom ‘Actie’ helemaal rechts. De status van een opgeladen document verandert van 'Te bezorgen' in 'Na te kijken door de FSMA'
 • Raadpleeg de stap ‘INDIENEN’ voor het indienen van deze wijzigingsaanvraag.

Hoe rapporteer ik naar de FSMA over de bijscholingsverplichting?

 • Ga naar Tussenpersonen en kredietgevers.
 • Verbind het certificaat (identiteitskaart, Portima, Isabel,…) waaraan uw inschrijvingsdossier is gekoppeld met uw computer en klik op ‘Ga naar de applicatie’. Enkel de primaire contactpersoon en de eventuele secundaire contactpersonen hebben toegang tot het inschrijvingsdossier.
 • Klik op de actieknop met het vergrootglas achter ‘Mijn goedgekeurde dossiers’ om het dossier te openen.
 • Klik links in de boomstructuur op ‘Bijscholing’.
 • Klik op de knop voor het jaar waarvoor u de verklaring wil toevoegen. De status is 'Te bezorgen'.
 • Selecteer uit de drie keuzemogelijkheden de situatie die van toepassing is op uw onderneming (u kan slechts één vakje kiezen).
 • Klik op bewaar.
 • U keert terug op het scherm van de bijscholing en ziet de datum waarop u uw verklaring heeft bewaard. Zo ziet u dat uw melding correct door de FSMA werd ontvangen.

Met het aanklikken van een vakje, bevestigt u dat alle personen in uw onderneming in het afgelopen jaar hun bijscholingsverplichting hebben gerespecteerd. De deelnameattesten of globale opleidingsplannen (voor PCP's) moet u niet bezorgen. De FSMA kan bij een eventuele controle deze stukken bij u opvragen om na te gaan of het correcte vakje werd aangevinkt.

Indien u na het inloggen uw inschrijvingsdossier niet terugvindt onder ‘Mijn goedgekeurde dossiers’, dan bent u ingelogd met een ander certificaat. Volg in dat geval de stappen op de pagina ‘Ga naar de applicatie’.

INDIENEN. Hoe dien ik mijn wijzigingsaanvraag in?

 • Raadpleeg de stap ‘OPSTARTEN’ voor de opstart van uw wijzigingsaanvraag.
 • Voer nadien uw gewenste wijziging(en) door in de verschillende schermen die u kan raadplegen via de boomstructuur links. In de hierboven beschreven stappen vindt u de toelichting voor mogelijke wijzigingen die u kan doen.
 • Klik op ‘Uw wijzigingen versturen naar de FSMA’ nadat u alle gewenste wijzigingen heeft doorgevoerd. Bevestig nadien nogmaals dat u deze wijzigingsaanvraag wenst te versturen.
 • U keert automatisch terug naar het hoofdmenu en ziet dat uw aanvraag op de status ‘In onderzoek’ staat, betekent dit dat uw aanvraag is ingediend bij de FSMA. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk door de FSMA in behandeling genomen worden.
  Indien u bij het invoeren een foutmelding krijgt, raden wij u aan om deze te lezen en de relevante schermen aan te passen die deze foutmeldingen aangeven. De FSMA krijgt geen automatische melding van het feit dat uw een foutmelding heeft ontvangen.