search_api_autocomplete

Woord van de voorzitter

Welkom,

Graag stel ik u de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, FSMA) als werkgever voor.

De FSMA houdt toezicht op de Belgische financiële sector. De wetgever heeft de FSMA talrijke bevoegdheden toegekend. Die hebben allemaal - rechtstreeks of onrechtstreeks - als doel bij te dragen tot de bescherming van de financiële consument.

Deze bevoegdheden vormen een aanzienlijke en inspirerende uitdaging voor de medewerkers van de FSMA. Het toezicht is immers een taak van mensen. Expertise en inschattings- en beoordelingsvermogen zijn essentieel in het toezichtproces en zullen dat altijd blijven.

De opdracht van de FSMA houdt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Om deze opdracht succesvol te vervullen, rekent de FSMA op de beste professionals die geloven in deze missie en elke dag het beste van zichzelf geven. Wij willen gemotiveerde medewerkers aantrekken die staan voor hoge kwaliteit, verantwoordelijkheidszin, inzet en toewijding.

De toename van de bevoegdheden en de waaier aan controlewerkzaamheden die daar verband mee houden, hebben de jongste jaren reeds geleid tot een versterking van de teams. De FSMA telt vandaag ongeveer 350 medewerkers. Ook de komende jaren staan onze deuren wijd open voor nieuw, gemotiveerd talent.

Beschikt u over de gevraagde expertise en vaardigheden en wilt u op een actieve manier bijdragen aan een eerlijke financiële wereld? Dan bent u de persoon die wij zoeken.

Solliciteer vandaag nog en word een van onze nieuwe collega’s!

Jean-Paul SERVAIS