Jobs

Welkom,

Graag stel ik u de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, FSMA) als werkgever voor.

De FSMA is één van de twee toezichthouders van de Belgische financiële sector. De wetgever heeft de FSMA talrijke bevoegdheden toegekend, die allemaal - rechtstreeks of onrechtstreeks - als doel hebben bij te dragen tot de bescherming van de consument van financiële producten en diensten.

Deze bevoegdheden tonen de relevantie van het toezicht van de FSMA aan en vormen een aanzienlijke en inspirerende uitdaging voor haar medewerkers. Het toezicht is immers een taak van mensen. Expertise en inschattings- en beoordelingsvermogen zijn essentieel in het toezichtproces en zullen dat altijd blijven.

De opdracht van de FSMA houdt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Om deze opdracht succesvol te vervullen, rekent de FSMA op de beste professionals die geloven in deze missie en elke dag het beste van zichzelf geven. Wij willen medewerkers aantrekken die staan voor hoge kwaliteit, verantwoordelijkheidszin, inzet en toewijding.

De waaier aan bevoegdheden en de controlewerkzaamheden hebben de jongste jaren reeds geleid tot een versterking van de teams. De FSMA telt vandaag bijna 350 medewerkers. Ook de komende jaren zetten we deze trend verder en staan onze deuren wijd open voor nieuw, gemotiveerd talent.

Beschikt u over de gevraagde expertise en vaardigheden en wilt u op een actieve manier bijdragen aan een eerlijke financiële wereld? Dan bent u de persoon die wij zoeken.

Solliciteer vandaag nog en word één van onze nieuwe collega’s!

Jean-Paul Servais