search_api_autocomplete

Arbeidsvoorwaarden

De FSMA stelt aan zichzelf en aan haar medewerkers hoge eisen om haar opdracht als toezichtsautoriteit adequaat vorm te geven. De eisen liggen hoog, maar talent wordt gehonoreerd, zowel in loon als in ontwikkelingsmogelijkheden die de FSMA haar medewerkers biedt.

Hoewel de FSMA een autonome overheidsinstelling is, hebben haar medewerkers geen ambtenarenstatuut maar een bediendencontract.

De FSMA hecht veel aandacht aan marktconforme arbeidsvoorwaarden. Ze biedt interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die in lijn liggen met deze in de financiële sector.

Naast marktconforme loonvoorwaarden besteedt de FSMA ook veel aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers. Permanente opleiding loopt als een rode draad doorheen heel het carrièrepad.

Voor al onze medewerkers bestaat er een vooropgesteld carrièrepad waarvan het verloop nauw verweven is met de jaarlijkse evaluatie. Collega’s zijn hierdoor niet elkaars concurrenten, maar spelen in eenzelfde team met als doel de opdrachten die aan de FSMA werden toevertrouwd zo goed mogelijk uit te voeren. Deze benadering garandeert een optimale informatiedeling tussen collega’s, wat een essentiële schakel is in het toezicht!

De FSMA is ook een organisatie die oog heeft voor de mens achter de medewerker. Het algemeen welzijn van elk individu wordt ter harte genomen.

De FSMA is een organisatie op mensenmaat!