search_api_autocomplete

Beslissingen van toezichthouders aangaande de toepassing van IFRS

Hieronder worden de door ESMA gepubliceerde uittreksels uit de EECS-database, met beslissingen van toezichthouders aangaande de toepassing van IFRS, opgenomen.

De EECS (European Enforcers Coordination Sessions) worden georganiseerd door ESMA, de onafhankelijke European Securities and Markets Authority en zijn een forum waar alle nationale EU-toezichthouders inzake financiële verslaggeving elkaar ontmoeten om te debatteren en ervaringen uit te wisselen over de implementatie van de IFRS. De nationale EU-toezichthouders inzake financiële verslaggeving monitoren en controleren de financiële staten en verifiëren of ze in overeenstemming zijn met de IFRS en de andere toepasselijke rapporteringsvereisten, inclusief de relevante nationale rechtsregels. Een kernopdracht van de EECS bestaat uit de analyse en de bespreking van de beslissingen van de onafhankelijke nationale EU-toezichthouders over de financiële staten van de emittenten van wie de effecten op een gereglementeerde markt worden verhandeld en die de IFRS gebruiken bij de opstelling van hun financiële staten.

De EECS vormen geen besluitvormingsforum. Het is dus niet zo dat, tijdens de EECS, de beslissingen van de nationale EU-toezichthouders, die de specifieke omstandigheden van de dossiers waarover zij zich dienen uit te spreken, toetsen aan hun oordeelskracht, kennis en ervaring, worden goedgekeurd of afgewezen. Aangezien de IFRS gebaseerd zijn op beginselen, is het zeker niet zo dat de diverse situaties die er identiek kunnen uitzien, maar in essentie onderling sterk van elkaar kunnen verschillen slechts op één specifieke manier kunnen worden afgehandeld. De IFRS consequent toepassen impliceert consequent zijn met de onderliggende beginselen van de IFRS en met de verschillende verwerkingswijzen die door de IFRS zijn toegestaan.

ESMA heeft een vertrouwelijke databank samengesteld met daarin de beslissingen van de verschillende EECS-leden over de implementatie van de IFRS. Die databank is bedoeld als informatiebron ter bevordering van een passende toepassing van de IFRS. In antwoord op publieke reacties heeft ESMA zich ertoe verbonden uittreksels uit de databank te publiceren om opstellers en gebruikers van financiële staten op die manier dezelfde bijstand te kunnen bieden.

Door de publicatie van de beslissingen van toezichthouders krijgen de marktdeelnemers toegang tot informatie over de boekhoudkundige verwerkingen die, volgens de nationale EU-toezichthouders, in overeenstemming zijn met de IFRS, met andere woorden, over het feit of die verwerkingen vallen binnen de reeks die door de nomen of de IFRIC-interpretaties wordt aanvaard. Die publicatie zal, samen met de ratio legis van die beslissingen, bijdragen tot een consequente toepassing van de IFRS binnen de Europese Unie. De beslissingen van de nationale EU-toezichthouders moeten niet worden gezien als algemeen toepasselijke interpretaties van de IFRS; die interpretaties blijven immers tot de taak van het IFRS Interpretations Committee (IFRS IC, voorheen IFRIC) behoren.

Geregeld worden uittreksels uit de EECS-databank met beslissingen van toezichthouders gepubliceerd.

Uittreksels uit de EECS-database, met beslissingen van toezichthouders aangaande de toepassing van IFRS.