search_api_autocomplete

Consumentenkrediet

Wat is een consumentenkrediet?

Een consumentenkrediet is een lening die de consument de mogelijkheid biedt om een uitgave te financieren waarvoor hij geen geld heeft. Deze lening is geschikt voor de aankoop van consumptiegoederen en diensten.

Hoe werkt het?

Een kredietgever of kredietbemiddelaar leent u een bepaalde som. U betaalt die lening binnen een bepaalde periode terug. Voor deze dienstverlening betaalt u een vergoeding in de vorm van rente en kosten.

Met de KredietCalculator kunt u de kosten en de looptijd van een krediet zelf berekenen. Overweeg anderzijds wel goed of een lening voor u de beste optie is. Om een goede beslissing te maken, kunt u gebruikmaken van de checklist 'Verantwoord lenen'.

Er bestaan verschillende types consumentenkrediet. De bekendste formule is de lening op afbetaling. Ook het gebruik van een kredietkaart en in het rood gaan op je zichtrekening zijn vaak gebruikte formules voor consumentenkrediet.

Welke regels gelden er?

Consumentenkredieten zijn onderworpen aan specifieke wetgeving. Zo zijn de kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet wettelijk beperkt. Iedere consument die een krediet aangaat beschikt over 14 dagen bedenktijd om zonder reden van het krediet af te zien.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de toegang tot het beroep van kredietgever en bemiddelaar in consumentenkrediet. Dat betekent dat de FSMA erover waakt dat deze kredietgevers en bemiddelaars beschikken over de nodige kennis, ervaring, opleiding en professionele betrouwbaarheid.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over consumentenkrediet vindt u op Wikifin.be en op de website van de FOD Economie.