Consumenten

Wat is een consumentenkrediet?

Een consumentenkrediet is een lening die de consument de mogelijkheid biedt om een uitgave te financieren waarvoor hij geen geld heeft. Deze lening is geschikt voor de aankoop van consumptiegoederen en diensten.

Hoe werkt het?

Een kredietgever of kredietbemiddelaar leent een consument een bepaalde som. De consument betaalt die lening binnen een bepaalde periode terug. Voor deze dienstverlening betaalt hij een vergoeding in de vorm van rente en kosten.

Er bestaan verschillende soorten consumentenkrediet. De bekendste formule is de lening op afbetaling. Ook de kredietkaart of in het rood gaan op de zichtrekening zijn veel gebruikte formules van consumentenkrediet.

Welke regels gelden er?

Consumentenkredieten zijn onderworpen aan specifieke wetgeving. Zo zijn de kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet wettelijk beperkt. Iedere consument die een krediet aangaat beschikt over 14 dagen bedenktijd om zonder reden van het krediet af te zien.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de toegang tot het beroep van kredietgever en bemiddelaar in consumentenkrediet. Dat betekent dat de FSMA erover waakt dat deze kredietgevers en bemiddelaars beschikken over de nodige kennis, ervaring, opleiding en professionele betrouwbaarheid.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over consumentenkrediet vindt u op Wikifin.be en op de website van de FOD Economie.