Consumenten

Wat is een woonkrediet?

Een woonkrediet of hypothecair krediet is een lening, gewaarborgd door een hypotheek op uw eigendom, om een eigen woning te bouwen of te renoveren.

Hoe werkt het?

Er zijn veel verschillende types van woonkredieten. Doorgaans gaat het om een lening op lange termijn, van 10 tot 30 jaar. De kredietnemer ontvangt het ontleende bedrag en betaalt vervolgens, meestal maandelijks, een deel van het bedrag en de verschuldigde intrest terug aan de bank. Er bestaan woonkredieten met zowel vaste als met variabele rente. 

Welke regels gelden er?

Hypothecaire leningen zijn onderworpen aan specifieke wetgeving. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie.

Wat doet de FSMA?

De FSMA houdt toezicht op de toegang tot het beroep van kredietgever en bemiddelaar in hypothecair krediet. Dat betekent dat de FSMA erover waakt dat deze kredietgevers en bemiddelaars beschikken over de nodige kennis, ervaring, opleiding en professionele betrouwbaarheid.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over woonkredieten vindt u op Wikifin.be.