search_api_autocomplete

Crowdfunding

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding gaat via het internet bij het grote publiek op zoek naar geld om een onderneming of een project te financieren. Het basisidee van crowdfunding is kleine bedragen inzamelen bij een groot aantal mensen.

Hoe werkt het?

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. Een eerste variant is crowdfunding waarbij men een schenking doet zonder daarvoor iets terug te krijgen. Een tweede variant is crowdfunding waarbij men in ruil voor zijn bijdrage een tegenprestatie in natura ontvangt (bijvoorbeeld een cd in ruil voor het financieel steunen van een muzikant). De derde variant is crowdfunding waarbij men belegt in een onderneming of geld leent aan een onderneming. In ruil voor deze investering kunnen beleggers delen in de eventuele winst van deze onderneming.

Voorts onderscheidt men crowdfunding met tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener en aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten zonder tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener.

Welke regels zijn van toepassing?

Voor dienstverleners die aan crowdfunding willen doen, gelden bepaalde regels. Zij moeten daarvoor een vergunning krijgen, aan bepaalde voorwaarden voldoen en gedragsregels naleven. Aan de investeerders wordt in principe een blad met essentiële beleggingsinformatie bezorgd.

Voor aanbiedingen aan het publiek van beleggingsinstrumenten, zonder tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener, gelden andere regels. Als de investering bepaalde drempels overschrijdt, moet er een prospectus opgesteld worden dat alle nodige informatie en risico’s vermeldt. Onder dezelfde drempels is een informatienota vereist en bij de publieke aanbieding van bepaalde complexe beleggingsproducten moet aan de investeerders een essentiële-informatiedocument worden bezorgd.

Wat doet de FSMA?

De FSMA staat in voor het vergunnen van de crowdfundingdienstverleners en houdt toezicht op hun werking. Meer informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een crowdfundingdienstverlener vindt u hier.

Crowdfundingdienstverleners die vergund zijn door een toezichthouder van een andere lidstaat van de Europese Unie, worden door die toezichthouder gecontroleerd.

Bij een aanbieding aan het publiek, zonder tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener, controleert de FSMA de informatie verstrekt aan de investeerders en de bijhorende reclame.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over crowdfunding vindt u op deze website en op Wikifin.be.