search_api_autocomplete

Crowdfunding

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding gaat via het internet bij het grote publiek op zoek naar geld om een onderneming of een project te financieren. Het basisidee van crowdfunding is kleine bedragen inzamelen bij een groot aantal mensen.

Hoe werkt het?

Er bestaan verschillende soorten crowdfunding. Een eerste variant is crowdfunding waarbij men een schenking doet zonder daarvoor iets terug te krijgen. Een tweede variant is crowdfunding waarbij men in ruil voor zijn bijdrage een tegenprestatie in natura ontvangt (bijvoorbeeld een cd in ruil voor het financieel steunen van een muzikant). De derde variant is crowdfunding waarbij men belegt in een onderneming of geld leent aan een onderneming. In ruil voor deze investering kunnen beleggers delen in de eventuele winst van deze onderneming.

Welke regels gelden er?

Wanneer men via crowdfunding investeert in een onderneming, zijn bepaalde regels van toepassing. Platformen die aan dergelijke crowdfunding willen doen, moeten daarvoor een vergunning krijgen. Als de investering bepaalde drempels overschrijdt, moet er ook een prospectus opgesteld worden dat alle nodige informatie en risico’s vermeldt.

Wat doet de FSMA?

De FSMA staat in voor het vergunnen van de crowdfundingplatformen en houdt toezicht op de werking van deze platformen. Indien een prospectus nodig is, moet de FSMA dit goedkeuren.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over crowdfunding vindt u op deze website en op Wikifin.be.