search_api_autocomplete
Home

16. In welke mate mogen binnenlandse of buitenlandse gereglementeerde ondernemingen raad over financiële planning in België aanbieden?

16.1. Belgische gereglementeerde ondernemingen

De Belgische gereglementeerde ondernemingen mogen van rechtswege raad over financiële planning verstrekken, voor zover hun statuut dit niet uitsluit. De Wet Financiële Planning legt hen geen vergunnings- of registratieverplichting op. Zij moeten wel de gedragsregels voorzien in de Wet Financiële Planning naleven.

De gereglementeerde onderneming moet zelf onderzoeken of de wet die haar statuut regelt, toelaat dat zij deze activiteit aanbiedt. Zo mogen Belgische verzekeringsondernemingen geen raad over financiële planning verstrekken. Zij moeten hun doel immers beperken tot de verzekeringsactiviteit en de verrichtingen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, met uitsluiting van elke andere handelsactiviteit.

16.2. Gereglementeerde ondernemingen uit een andere EER-lidstaat

Drie situaties zijn denkbaar:

  • Het statuut van de gereglementeerde onderneming sluit de activiteit van raad over financiële planning uit. In dat geval mag zij ook in België geen raad over financiële planning aanbieden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verzekeringsondernemingen uit een andere EER-lidstaat
  • Het paspoort van de gereglementeerde onderneming omvat niet de raad over financiële planning. In dat geval mag zij deze dienst in België aanbieden via de vestiging van een bijkantoor. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verzekeringstussenpersonen en beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat.
  • Het paspoort van de gereglementeerde onderneming omvat de raad over financiële planning. In dat geval mag zij deze dienst aanbieden in België via een bijkantoor en/of in het kader van vrije dienstverlening. Dit is het geval voor kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een EER-lidstaat.