search_api_autocomplete

19. Wie zijn de 'houders van het product' die moeten ingelicht worden?

Betreft het gedematerialiseerde gestructureerde producten, dan licht de distributeur de personen in die het gestructureerd product op een rekening bij de distributeur bewaren.

Betreft het een nominatief gestructureerd product, dan licht de distributeur alle houders in.

De distributeur heeft de keuze over de wijze waarop de houders worden ingelicht, voor zover de gekozen methode toelaat om de houders persoonlijk te bereiken (bijv. mededeling op bankafschrift of elektronisch bericht aan de houders die bij de distributeur elektronisch bankieren). Indien de implementatie hiervan aanpassingen aan het systeem zou vereisen, kan, in afwachting van die aanpassingen, een duidelijk bericht op de website van de distributeur volstaan.