search_api_autocomplete
Home

24. Moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die exclusief verbonden zijn aan een centrale instelling en geen verzekeringsmakelaar zijn, een beslissing nemen in verband met de toetreding tot het moratorium?

Tussenpersonen die handelen in bank- en beleggingsdiensten en/of verzekeringen exclusief in naam en voor rekening van één enkele principaal die toegetreden is tot het moratorium, dienen niet zelf toe te treden tot het moratorium. De beslissing van hun principaal om toe te treden geldt zowel voor de principaal als voor zijn exclusieve agenten en dit vanaf 1 augustus 2011.

 • Welke tussenpersonen kunnen toetreden tot het moratorium?
  • de makelaars in bank- en beleggingsdiensten
  • de overige tussenpersonen ('niet exclusief') die levensverzekeringsproducten van het type 'tak 23' mogen commercialiseren.
 • Vanaf wanneer kunnen tussenpersonen toetreden tot het moratorium?
  Na overleg met de beroepsverenigingen van de tussenpersonen werd beslist dat de tussenpersonen het moratorium vanaf 15 september 2011 kunnen onderschrijven. In het vooruitzicht daarvan werd een elektronisch formulier opgesteld dat de tussenpersonen in staat stelt het moratorium te onderschrijven (zie hieronder).
 • Waartoe engageren de tussenpersonen zich in geval ze toetreden tot het moratorium?
  Tussenpersonen die het moratorium onderschrijven, verbinden zich ertoe om tijdens de duur ervan alleen gestructureerde producten te verdelen die worden uitgegeven of gecommercialiseerd door instellingen die zijn toegetreden tot het moratorium.
 • Hoe kan een tussenpersoon toetreden?
  Om toe te treden kan u gebruik maken van een elektronisch toetredingsformulier dat beschikbaar is via de website van de FSMA. De toetreding gebeurt in 4 stappen:
  1. In het elektronisch formulier wordt u gevraagd om uw contactgegevens in te geven (zoals uw naam, FSMA-inschrijvingsnummer en e-mailadres). U vinkt per activiteit (bank- en beleggingsdiensten- B, verzekeringen - A ('tak 23') en/of herverzekeringen - R ('tak 23')) dat u toetreedt tot het moratorium.
  2. U verzendt het elektronisch formulier via de knop 'Submit'.
  3. Na de verzending zal u van de FSMA een e-mail ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw toetreding nogmaals te bevestigen. Dit doet u door op de link te klikken.
  4. Uw toetreding is bevestigd.