search_api_autocomplete
Home

4. Zijn de bepalingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap van toepassing in de context van de voorbereiding van een openbaar bod?

Voor doelvennootschappen op wie de marktmisbruikverordening (MAR) van toepassing is, geldt de verplichting om voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken ook in de context van de voorbereiding van een openbaar overnamebod.

Als de doelvennootschap op de hoogte is van een mogelijk overnamebod op haar effecten en deze informatie in haar hoofde voorwetenschap uitmaakt, m.a.w. als de informatie niet publiek is, concreet is en de openbaarmaking ervan een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van haar effecten, dan dient zij in beginsel deze voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. Wel kan zij, met toepassing van artikel 17, lid 4, eerste alinea, MAR, de openbaarmaking van deze voorwetenschap uitstellen, mits aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Als het vertrouwelijk karakter evenwel niet langer gegarandeerd is (bv. ingevolge een lek in de pers), dan dient de vennootschap de informatie zo snel mogelijk openbaar te maken. De in zo’n geval te verstrekken informatie zal rekening moeten houden met de staat van vordering van het dossier.