search_api_autocomplete
Home

D.2.b Welke informatie wordt er opgenomen in de informatienota?

Een informatienota vormt precontractuele informatie. De inhoud moet dan ook accuraat, eerlijk en niet-misleidend zijn.

Zij bevat informatie over de uitgevende instelling, de aanbieder, het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten alsook over de redenen voor en de bijzonderheden van de aanbieding en over de risico's die verbonden zijn aan de uitgevende instelling en de betrokken beleggingsinstrumenten.

Zij heeft de vorm van één enkel document en is opgesteld in een begrijpelijke taal.
Zij telt maximum vijftien A4-bladzijden. Dankzij de wijze waarop zij wordt voorgesteld en haar lay-out is ze vlot leesbaar, mede door het gebruik van tekens van leesbare grootte.

Wat precies de inhoud is van de informatienota is vastgelegd in de Belgische wetgeving en nader uitgewerkt in het koninklijk besluit van 23 september 2018 over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek en in de bijlage I bij dit besluit.

De informatie moet worden verstrekt in de volgorde en volgens de voorstelling als vastgelegd in bijlage I van het koninklijk besluit.