search_api_autocomplete

Geïndexeerde bedragen

(Geactualiseerd op 1 april 2022)

  • Actuele waarde van het bedrag vermeld in artikel 3, § 2, tweede lid van de WAPW

    Het bedrag van 980 euro in voormeld artikel wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van artikel 178, §§ 1 en 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor het aanslagjaar 2023 bedraagt dit bedrag 1.670 euro.

    In haar Circulaire 2020/C/9 over het vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) stelt de FOD Financiën dat de taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het tarief van 4,4 % (premietaks) niet is begrepen in de maximale jaarlijkse VAPW-bijdrage.

    Dit betekent dat voor een netto bijdrage van 1.670 euro, de werkgever 1.743,48 euro mag afhouden van het loon van zijn werknemer en doorstorten aan de pensioeninstelling.