search_api_autocomplete

Gevolgen in geval van quarantaine

On this page

Wat met de opbouw van uw aanvullend pensioen en uw overlijdensdekking als u verplicht in quarantaine moet blijven?

De onderneming waar u werkt blijft operationeel, maar het is mogelijk dat u in quarantaine moet blijven omdat u uit een risicogebied komt of omdat u in nauw contact bent geweest met iemand die Covid-19 heeft.

Principe

In dat geval bent u zelf niet ziek, waardoor u geen recht heeft op een gewaarborgd loon.

U dient uw werkgever zo snel mogelijk te verwittigen om te vermijden dat u ongewettigd afwezig bent.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lezen we dat een quarantaine kan worden beschouwd als overmacht, waardoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst en er geen loon zal worden uitbetaald.

Bij veel pensioenplannen worden maar pensioenrechten opgebouwd voor de periodes tijdens dewelke u effectief werkt en bijgevolg een loon ontvangt. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, bijvoorbeeld wegens overmacht, wordt er geen loon meer uitbetaald en worden in principe ook de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voor de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
stopgezet. Vaak valt ook de overlijdensdekking weg tijdens de periodes van inactiviteit. Dat betekent dat wanneer u zou overlijden, uw nabestaanden geen vergoeding zouden ontvangen.

Covid-19

Mogelijkheden

  • U kan ervoor opteren om met uw werkgever overeen te komen om deze dagen om te zetten in verlofdagen. In dat geval behoudt u uw loon en dus ook de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
    De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    en de overlijdensdekking.
  • Als u in staat bent om van thuis uit te werken, dan is er geen sprake van overmacht en blijft de arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen.
  • Is thuiswerk niet mogelijk, dan ontstaat er een situatie van (tijdelijke) overmacht. Als de overheid, de bedrijfsarts of de huisarts beslist om u in quarantaine te plaatsen, en u in het bezit bent van een "quarantainegetuigschrift" afgeleverd door een arts, dan kan u tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.