search_api_autocomplete
Home

Gevolgen in geval van tijdelijke werkloosheid wegens de Coronacrisis

On this page

Wordt het aanvullend pensioen nog verder opgebouwd gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid?

Een groot aantal werknemers is door de coronacrisis tijdelijk werkloos wegens overmacht of om economische redenen. Dit betekent dat hun arbeidsovereenkomst is geschorst.

  • Speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis

In het kader van de Coronacrisis werden speciale maatregelen genomen die ervoor zorgen dat men gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid verder kan blijven genieten van de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en van de dekkingen inzake overlijden, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit die door de werkgever of beroepssector zijn ingericht, zelfs wanneer het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
dat niet voorziet.

Deze maatregelen gelden zowel voor de aanvullende pensioenen en andere dekkingen die worden beheerd door een verzekeringsonderneming, als deze die worden beheerd door een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
Werknemers: Meer info.
(ook Een IBP is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
Een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) wordt ook een pensioenfonds genoemd.
Werknemers: Meer info.
genoemd).

De bijdragen hiervoor moeten wel nog worden betaald, maar de werkgever kan een uitstel van betaling krijgen tot en met 31 maart 2022.
 

Speciale maatregelen

Deze speciale maatregelen voor werknemers die door de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of om economische redenen werden oorspronkelijk genomen voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2020. Ze werden eerst verlengd tot 31 maart 2021, nadien tot 30 juni 2021 en tot 30 september 2021 en gelden uiteindelijk tot 31 maart 2022.

Opgelet: de werkgever/beroepssector kan de toepassing van deze speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis weigeren.

In dat geval zijn de bepalingen van het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
van toepassing. Dit betekent veelal dat, gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid, de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de dekkingen inzake ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit worden geschorst.

Dit komt omdat in veel pensioenplannen enkel een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt opgebouwd indien men effectief werkt en dus een loon ontvangt. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst, waardoor er geen loon meer wordt uitbetaald. In dat geval worden in principe ook de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voor de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de bijkomende dekkingen stopgezet voor de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst. 

In het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
kan u nagaan welke regels in uw geval gelden.

Uw werkgever of beroepssector moet u informeren over de concrete gevolgen van de coronacrisis op uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en/of andere dekkingen. 

Toepassing van de speciale maatregelen

  • Indien de werkgever/beroepssector reeds vóór 1 oktober 2021 de toepassing van de speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis heeft geweigerd, dan wordt deze weigering automatisch verlengd tot en met 31 maart 2022.
    In dat geval zijn de bepalingen van het pensioenreglement van toepassing. Meestal worden de opbouw van het aanvullend pensioen en de andere dekkingen geschorst gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid. De overlijdensdekking blijft wel doorlopen tot 31 maart 2022.
  • Indien de speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis wél toegepast werden vóór 1 oktober 2021, dan worden ze verlengd tot en met 31 maart 2022 voor alle werknemers die zich in de situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden. De werkgever/beroepssector kan evenwel beslissen om de speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis te weigeren voor de periode na 30 september 2021.
  • Het is mogelijk dat er zich in de onderneming of beroepssector, tot nu toe, geen enkele werknemer in de situatie van tijdelijke werkloosheid bevond. Zodra deze situatie zich toch zou stellen, gelden de speciale coronamaatregelen tot verdere opbouw van het aanvullend pensioen en tot dekking van overlijden, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit. De werkgever/beroepssector heeft dan de mogelijkheid om de toepassing van de Corona-maatregelen te weigeren.

Als het pensioenplan in een dekking overlijden voorziet, blijft deze behouden tot 31 maart 2022, ook als de werkgever/beroepssector de toepassing van de Corona-maatregelen weigert. Meer informatie.

Is er nog een overlijdensdekking gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid?

De meeste pensioenplannen voorzien niet enkel in de uitbetaling van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, maar ook in de uitbetaling van een bepaald bedrag wanneer men tijdens de loopbaan zou overlijden. Dit wordt een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
genoemd.

Een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
zorgt ervoor dat wanneer men sterft, de partner, kinderen of andere begunstigden een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
of een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
uitbetaald krijgen.

Hoe hoog deze overlijdensvergoeding is, hangt af van wat in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
is bepaald.

In veel pensioenplannen worden maar pensioenrechten opgebouwd indien men effectief werkt en dus een loon ontvangt. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst, waardoor er geen loon meer wordt uitbetaald. In dat geval worden in principe ook de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voor de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
stopgezet. Vaak valt ook de overlijdensdekking weg, waardoor er bij een overlijden tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid geen vergoeding wordt uitbetaald aan de begunstigden.

Om dit te voorkomen, werden in het kader van de Coronacrisis speciale maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
die is voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
toch doorloopt tot en met 31 maart 2022, ongeacht wat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
hierover bepaalt. De werkgever of beroepssector kan hier niet van afwijken. De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voor de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
moeten wel verder betaald worden, maar de werkgever kan een uitstel van betaling krijgen tot en met 31 maart 2022.

Het behoud van de in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
voorziene Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
was in eerste instantie enkel verplicht voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Deze termijn werd eerst verlengd tot 31 maart 2021, nadien tot 30 juni 2021 en tot 30 september 2021 en tot slot tot en met 31 maart 2022.

Als gevolg van deze verlenging beschikte iedereen die tussen 13 maart 2020 en 1 april 2022 door de coronacrisis tijdelijk werkloos was, over de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
die is voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Dit betekent dat bij overlijden van een werknemer die tijdelijk werkloos was, de begunstigden een overlijdensvergoeding ontvangen. De betrokken begunstigden nemen hiervoor best contact op met de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
.