search_api_autocomplete

Goedkeuring van de marktregels van Alternext

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen deelt mee dat overeenkomstig artikel 5, § 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de marktregels van de gereglementeerde markten georganiseerd door Euronext Brussels NV (nl. "Euronext Brussels" en "de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels") werden goedgekeurd op 2 december 2008. De effectieve datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen wordt geregeld in de begeleidende mededeling N1-01.

Deze marktregels en de mededeling N1-01 zijn beschikbaar op de website van NYSE Euronext: http://www.euronext.com.