search_api_autocomplete

Hoe kan u als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwen?

Het wettelijk pensioen dat u na pensionering maandelijks ontvangt, is lager dan uw laatste inkomen. Door een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op te bouwen, kan u deze kloof verkleinen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen.

 • Zelfstandigen kunnen op individuele basis een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).
 • Zelfstandigen die hun professionele activiteit niet in een vennootschap uitoefenen, hebben naast het VAPZ de mogelijkheid om bijkomend te sparen via het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  voor de Zelfstandigen actief als Natuurlijk Persoon (VAPZNP). Vaak wordt ook de term Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) gebruikt.
 • Zelfstandige bedrijfsleiders (bv. bestuurders) kunnen ook een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  opbouwen via de onderneming waar ze als bedrijfsleider werkzaam zijn.

Elke vorm van aanvullende pensioenopbouw heeft haar eigen regels, biedt een specifieke mate van bescherming en is onderworpen aan een eigen fiscaliteit. Indien u aan de voorwaarden voldoet, kan u verschillende vormen combineren.