search_api_autocomplete

Hoeveel kan u bijdragen?

On this page

U bent niet verplicht om elk jaar Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
te betalen of om de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
gedurende uw hele carrière te storten. U bepaalt zelf de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die u wil betalen.

1. De 80%-regel

De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die in een VAPZNP-overeenkomst worden gestort, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat de ‘80%-regel’ wordt gerespecteerd.

Dit wil zeggen dat bij de berekening van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
telkens een projectie wordt gemaakt van de grootte van het pensioen bij pensionering. De som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
(uitgedrukt in een jaarlijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
) mag niet hoger zijn dan 80% van het gemiddelde van het belastbaar beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren.

Bij deze berekening worden alle aanvullende pensioenrechten in rekening gebracht: zowel deze opgebouwd als werknemer, als zelfstandige bedrijfsleider, als in het kader van de VAPZ- en VAPZNP-overeenkomsten.

Als de 80%-grens wordt overschreden, dan zal dat deel van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
niet in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30%.

Voor de berekening van de maximale Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die u met respect voor de 80%-regel mag storten, vraagt u best advies aan een boekhouder of verzekeringsmakelaar.

2. Backservice of inhaalbijdragen

Indien er nog ruimte beschikbaar is binnen de 80%-grens, kan men gebruik maken van de zogenaamde backservice of inhaalbijdragen. Dit betekent dat men bijkomende stortingen kan doen voor de ruimte die nog beschikbaar is onder de 80%-grens. Bijvoorbeeld:

  • Er kunnen inhaalbijdragen worden betaald voor de beroepswerkzaamheden voorafgaand aan het sluiten van de VAPZNP-overeenkomst. Dit mag slechts voor maximaal 10 jaren.
  • Als het beroepsinkomen stijgt, verhoogt ook de maximale grens van 80%.

Deze inhaalbijdragen mogen in één keer worden gestort via een eenmalige bijdrage of gespreid in de tijd.

2018

Gezien het VAPZNP pas bestaat sinds 2018, komen enkel de jaren gepresteerd na 1 januari 2018 in aanmerking voor de inhaalbijdragen.

Het is de bedoeling dat het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
min of meer gelijkmatig wordt opgebouwd gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die verband houden met nog te presteren jaren komen niet in aanmerking voor belastingvermindering.