search_api_autocomplete

Informatie van genoteerde vennootschappen (STORI)

STORI is het Belgisch centraal opslagmechanisme.

De FSMA werd bij koninklijk besluit van 23 februari 2010 aangewezen als de instelling die, met ingang van 1 januari 2011, instaat voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie in de zin van de Transparantierichtlijn.

STORI bevat de gereglementeerde informatie van de emittenten waarvan effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en waarvoor België de lidstaat van herkomst is in het kader van hun verplichtingen inzake periodieke en bepaalde doorlopende informatie alsmede van de emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext (uitgebaat door Euronext Brussels NV) zijn toegelaten.

STORI bevat de gereglementeerde informatie die door de emittenten werd ingediend bij de FSMA. Behoudens technische problemen wordt ingediende informatie onmiddellijk en automatisch ter beschikking gesteld zoals zij ontvangen werd door de FSMA. De emittenten blijven dus volledig verantwoordelijk voor de getrouwheid van de ingediende informatie en de FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de inhoud van de informatie die via STORI ter beschikking gesteld wordt.

STORI bevat de gereglementeerde informatie die vanaf 1 januari 2011 bij de FSMA werd ingediend.