search_api_autocomplete

Aandeelhouderschap

De FSMA maakt een onofficieel overzicht openbaar van het huidig aandeelhouderschap van de vennootschappen onder haar toezicht.

De gepubliceerde informatie vloeit voort uit de nog geldende kennisgevingen die, conform de transparantiewetgeving, door kennisgevingsplichtige personen aan de FSMA werden overgemaakt. De FSMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

De weergegeven informatie is de informatie op de datum van de kennisgeving. Het aantal door de kennisgever gehouden stemrechten kan vandaag verschillend zijn. De kennisgever is inderdaad slechts kennisgevingsplichtig wanneer zijn % stemrechten een kennisgevingsdrempel over- of onderschrijdt.

Omdat de vorm van de gepubliceerde informatie gestandaardiseerd is, bevat het overzicht niet steeds alle in de kennisgevingen vervatte informatie.

Kennisgevingen die werden gedaan naar aanleiding van de onderschrijding van de laagste (wettelijke of statutaire) drempel worden niet getoond in het overzicht.

Het overzicht wordt dagelijks geactualiseerd. Een nieuwe kennisgeving zal ten vroegste in het overzicht worden opgenomen de dag na de openbaarmaking van alle erin vervatte informatie door de betrokken emittent.

Toelichting bij de wijze waarop de informatie wordt voorgesteld.