search_api_autocomplete

Bescherming van het aanvullend pensioen

Een koppel loopt door een winkelgalerij

De FSMA staat in voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen kunnen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten. Het beheer van deze pensioenen van de tweede pijler gebeurt via verzekeringsondernemingen of pensioenfondsen. De FSMA controleert of deze pensioeninstellingen en hun inrichters de sociale wetgeving van de tweede pensioenpijler naleven. Naast dit sociaal toezicht oefent de FSMA ook een prudentieel toezicht uit op de pensioenfondsen. Dit betekent dat de FSMA waakt over de financiële gezondheid en de passende organisatie van deze instellingen.

 • Sociaal toezicht

  Jaarlijks overzicht van de tweede pensioenpijler

  Correcte DB2P-verklaringen

  De FSMA vraagt groepsverzekeraars de uitbetaling van verworven prestaties te waarborgen

  De FSMA controleert pensioenproducten zonder wettelijke rendementswaarborg

  De FSMA controleert de jaarlijkse pensioeninformatie voor zelfstandigen

  Pensioeninstellingen volgen nieuwe procedure bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen

  Inrichters passen hun reglementen aan

  De FSMA controleert de toekenning van individuele pensioentoezeggingen

  Onmiddellijke aansluiting bij het pensioenplan

  De FSMA helpt consumenten inzicht te verwerven in pensioengegevens

  De pensioenconsumenten vinden de weg naar de FSMA

  Wat denken de consumenten over hun aanvullend pensioen?
   

 • Prudentieel toezicht

  Kleine pensioenfondsen dragen activiteiten over naar andere fondsen

  Pensioenfondsen behalen positief rendement ondanks coronacrisis

  Pensioenfondsen nemen herstelmaatregelen

  Inspecties zoomen in op het beleggingsbeleid, multiwerkgeversfondsen en de actuariële functie
   

Lees meer ...