search_api_autocomplete

Bestrijding van financiële inbreuken

Jongeren praten op de speelplaats en een jongen stunt op zijn skateboard

Voor inbreuken op de financiële wetgeving kan de FSMA een administratieve sanctie opleggen. Deze sancties zijn ofwel een administratieve geldboete, opgelegd door een onafhankelijke sanctiecommissie, ofwel een minnelijke schikking.

  • 25 nieuwe onderzoeksdossiers in 2020

  • 15 minnelijke schikkingen in 2020

  • Internationale samenwerking
     

Lees meer ...