search_api_autocomplete

Gedragsregels beschermen consumenten

Een kapper knipt haren van een klant

Ondernemingen onder toezicht van de FSMA moeten consumenten op loyale, billijke en professionele wijze behandelen. Ze moeten beschikken over een passende organisatie en volgen bepaalde procedures zodat ze consumenten een correcte en zorgvuldige behandeling kunnen verzekeren bij het verlenen van financiële diensten. De FSMA doet onder meer inspecties om te controleren of de ondernemingen onder haar toezicht deze gedragsregels naleven.

 • Naleving van de gedragsregels

  Gedragsregels in de banksector: toepassing van bepaalde MiFID-regels blijft moeilijk in de praktijk

  Gedragsregels in de verzekeringssector: lancering van toezichtsacties na de omzetting van de IDD-richtlijn

  De erkende complianceofficers vervullen een sleutelfunctie bij de toepassing van de gedragsregels
   

 • De inspecties in 2020
   

Lees meer ...