search_api_autocomplete

Bestrijding van financiële inbreuken

FSMA-medewerker schuift aan in het bedrijfsrestaurant

Een inbreuk op de financiële wetgeving kan door de FSMA bestraft worden met een administratieve sanctie in de vorm van een geldboete, opgelegd door een onafhankelijke sanctiecommissie, of kan leiden tot een minnelijke schikking.

  • Onderzoek van de dossiers en rol van de auditeur

  • Opening van 19 nieuwe onderzoeksdossiers in 2021

  • Mogelijkheid tot minnelijke schikking

  • Overzicht van verschillende minnelijke schikkingen afgesloten in 2021

  • Gerechtelijke procedures

  • De internationale dimensie van de bestrijding van financiële inbreuken
     

Lees meer ...