search_api_autocomplete

Bescherming van het aanvullend pensioen

Een FSMA-medewerkster werkt op een laptop

De FSMA staat in voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen kunnen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten. Het beheer van deze pensioenen van de tweede pijler gebeurt via verzekeringsondernemingen of pensioenfondsen. De FSMA controleert of deze pensioeninstellingen en hun inrichters de sociale wetgeving van de tweede pensioenpijler naleven. Naast dit sociaal toezicht oefent de FSMA ook een prudentieel toezicht uit op de pensioenfondsen. Dit betekent dat de FSMA waakt over de financiële gezondheid en de passende organisatie van deze instellingen.

 • Sociaal toezicht

  • Vier miljoen werknemers en zelfstandigen bouwen aanvullend pensioen op

      Pensioenplannen voor werknemers

      Pensioenplannen voor zelfstandigen

  • Controles, onderzoek en consumentenbevraging

      Onmiddellijke aansluiting bij een pensioenplan

      Beheer van aanvullende pensioenen verschuift naar tak 23-producten

      Aandacht voor transparantie over het beheer van aanvullende pensioenen

      Correcte DB2P-aangiften

      Onderzoek over de impact van de kosten in de tweede en derde pensioenpijler

      De uitbetaling van het aanvullend pensioen
    

 • Prudentieel toezicht

  • Overzicht, resultaten en herstelmaatregelen

      Kleine pensioenfondsen dragen activiteiten over naar andere fondsen

      Pensioenfondsen behalen positief rendement ondanks coronacrisis

      Pensioenfondsen nemen herstelmaatregelen

  • Inspecties zoomen in op de actuariële functie en databeheer

  • Praktijkgids over nieuwe regels over governance en risicobeheer
    

Lees meer ...