search_api_autocomplete

Toezicht op de financiële dienstverleners

FSMA-medewerkers praten in de coffee-corner

Elke consument moet kunnen vertrouwen op zijn financiële onderneming. Die moet degelijk zijn en haar medewerkers integer en bekwaam. De FSMA controleert verschillende types van ondernemingen in de financiële sector. De controles slaan op diverse onderwerpen zoals de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering, de professionele betrouwbaarheid en deskundigheid van bestuurders, deugdelijk bestuur, de naleving van opleidingsvoorwaarden en de naleving van de wetgeving over witwassen van geld en financiering van terrorisme.

 • Overzicht van de financiële dienstverleners

  Financiële dienstverleners met vergunning van de FSMA

  Financiële dienstverleners met inschrijving bij de FSMA

  Financiële dienstverleners met registratie bij de FSMA

  Financiële dienstverleners met Europees paspoort

   
 • Toezicht op de tussenpersonen

  De FSMA schrapt 208 tussenpersonen uit de registers

  Vragen van ombudsdiensten blijven onbeantwoord

  Tussenpersonen moeten steeds fit&proper zijn

  Modulair examensysteem van kracht

  Voor het eerst online-examens

  Houd inschrijvingsdossier steeds up-to-date

  Nieuwsbrieven

  Brexit – Tijdelijke regeling voor de Britse verzekeringstussenpersonen in run-off

   
 • Toezicht op kredietgevers, crowdfunding en andere dienstverleners

  Dienstverleners voor virtuele munten onder toezicht van de FSMA

  Eengemaakt Europees regime voor crowdfundingdiensten van kracht

   
 • Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

  Strengere aanpak van witwassen en financiering van terrorisme op komst
   
 • Toezicht op beheervennootschappen en VVB’s

  Voldoende activiteiten vereist in België voor vergunning

  Fit&proper voor sleutelfuncties   
   

Lees meer ...